Ustna vprašanja - asist. dr. Zadravec Zaletel

Kot že povedano, je ustni izpit pri dr. Zaletelovi nadvse prijetna izkušnja.
Vse skupaj poteka kot zelo sproščen pogovor.

Moja vprašanja:
-incidenca raka v Slo, dejavniki tveganja, presejalni programi
-urgentna stanja v onkologiji
-rak prostate