Ustna vprašanja - doc. Velenik

Super izbira za izpit. Docentka vodi izpit kot pogovor. Moraš znat stvari, ampak ne pretiranih podrobnosti. Vprašanja so zastavljena klinično, kako bi ravnal, če pride pacient do tebe.

1. Radioterapija(vrste, vrste žarkov, kakšne naprave poznamo za teleradioterapijo, kakšne oblike brahiradioterapije)
2. Febrilna nevtropenija(definicija, kakšna je klinika,kako se zdravi, kakšne oblike poznamo, katere antibiotike damo)
3. Sindrom zgornje vene kave(definicija, kako zgleda klinično, kako se zdravi)
4. Germinalni tumorji(kako jih delimo(seminomski/neseminomski), kaj bi naredili s pacientom, ki si je zatipal zatrdlino v modu, zdravljenje)
5. Sentinel node(definicija, izvedba)