Ustna vprašanja - onko

Onkologija - izpitna vprašanja1. Register raka - incidenca

2. Zakaj umirajo bolniki z rakom (zaradi zasevkov)

3. Najpogostejši tumorji pri ženskah in moških

4. Karcinogeneza - onkogeni, antigeni ...

5. Sistemsko zdravljenje in kemoterapija: škodljivosti, doze, zakaj je lahko neuspešno

6. Radioterapija (energija, definicija, E ´ v), teleterapija, brahiterapija

7. Obsevalne naprave

8. Kombinirani načini zdravljenja raka

9. Maligni melanom

10. Pljučni karcinom

11. Primarna preventiva

12. Sekundarna preventiva

13. Diagnostika raka