Pisna Vprašanja (24.6.2014)

Ali lahko s citopatoškim vzorcem določimo hormonske receptorje pri raku dojke?
nikoli
občasno
večinoma
vedno
 
Kolikšno je 5letno preživetje napredovalega raka pljuč?
10% in se zadnja leta ne spreminja
40% in raste zadnja leta
40% in se ne spreminja zadnja leta
 
Površinski rak mehurja:
75% rakov ob diagnozi je površinskih
60% dobro diferenciran 
se v prvem letu pri polovici ponovi
 
Brahiradioterapija (dve vprašanji, po mojem pravilni trditvi):
-Tehnika zakasnjenega polnjenja se največ uporablja
-zakasnjeno polnjenje povečalo varnost osebja
 
Pozne posledice sistemskega zdravljenja:
AL, periferna nevropatija, teratogenost (?)
hipotenzija, alopecija, hiperpigmentacije
 
Acetilacija histonov
Kondenzacija kromatina in povečano izražanje genov
Kondenzacija kromatina in zmanjšano izražanje genov
Razrahlanje kromatina in povečano izražanje genov
 
Pri kompresiji hrbtenjače bolečina in nevrološki deficit:
nastopita istočasno
najprej B nato ND
najprej ND nato B
 
Znak sestre jožefine
-metastaza v popku
 
Virchowa bezgavka
Metastaza v bezgavko supraklavikularno levo
 
Kaj ne velja za paliativno oskrbo:
Izogibamo se polipragmaziji
Eno zdravilo je boljše od več zdravil~
Optimalen kraj terminalne oskrbe je v bolnišnici
Praviloma se jo izvaja na domu s peroralnimi zdravili
 
Kaj velja:
Na kemoterapijo se odzove več kot polovica drobnoceličnih
Na kemoterapijo se odzove več kot polovica nedrobnoceličnih karcinomov
Na kemoterapijo se odzove več kot polovica mezoteliomov
 
Obsevanje postmitotičnih tkiv se kaže z:
izgubo funkcije
izgubo sposobnosti delitve
oboje
 
Zdravljenje lokalno napredovalega raka dojke??
operacija 
operacija +KT/RT
?
 
Koliko odstotkov raka pljuč je ob odkritju razsejanega:
80
50
20
 
Kaj je značilno za tumorske celice
trditve