Pisna vprašanja (2013-05)

Pisna vprašanja 24.5.2013

Nekaj novih vprašanj

1. Začetna specifična aktivnost izotopa kobalta?
- 300 Ci/g, omogoča sorazmerno visoko hitrost doze ob majhnem volumnu izotopa in s tem sprejemljivo dolge obsevalne čase.

2. Vrste protoonkogenov?
- rastni dejavniki in receptorji zanje, signalne molekule, transkripcijski faktorji

3. Razporedi faze imunskega preurejanje.
- eliminacija, ravnovesje, toleranca

4. Nekaj trditev v zvezi z bremenom raka.
- največje v državah v razvoju
- javnozdravstveni problem po 50. letu in se s časom povečuje

5. Presejanje raka dojke
- klinični pregled in mamografija
- mamografija

6. Ali lahko z imunocitokemičnim? barvnjem določimo vrsto raka? oz nekaj v tem smislu.
-da/ne

7. Sindrom tumorske lize?
- hiperurikemija, hiperkalemija, hiperfosfatemija, hipokalcemija, povišan LDH

8. Ali je kajenje dejavnik tveganja za limfome?
-da/ne

9. Kdaj UZ dojk pri ženskah?
- do 40 let
- do 50 let
- po 60. letu

10. Nekaj o poškodbah tkiv po obsevanju in v koliki meri prehajajo akutne v kronične.

11. Kaj je radiacijski utežni faktor?

12. Kasni neželeni učinki sevanja?
- somatske celice
- somatske in spolne celice
- spolne celice

13. Cilji naprednih obsevalnih tehnik?

14. Nekaj o starosti kot dejavnik tveganja za febrilno nevtropenijo?

15. Glavni dejavnik tveganja za rak al nekaj v tem smislu?
- kajenje
- okolje
- HPV

16. Nepravilna trditev o kronični utrujenosti.
- največkrat spregledana
- telesna aktivnost in gibanje jo poslabšata
- posledica nekaterih zdravil

17. Nepravilna trditev za kriterije za presejalni test.
- zelo drag

18. 81 letni gospod, s PSA 5.4, GS (3+3), brez težav z uriniranjem, 2/10 bioptičnih vzorcev pozitivnih, palpatorno prostata gladka, ni povečana. Kaj naredimo?
- prostaktemija z limfadenektomijo
- hormonsko zdravljenje
- opazovanje
- se neke kombinacije obsevanja

19. Največja incidenca raka prostate?
- 6./7./8./9. dekada

20. Kronične spremembe po obsevanju medenice?
- limfedem
- suha vaginalna sluznica
- cistitis
- kombinacije

21. Ponovitev melanoma po 6 mesecih, kako ukrepamo?
- obsevanje in se neke kombinacije terapij

22. Najslabša prognoza?
- bazaliom
- melanom stadij Ia al Ib
- karcinom iz Merklovih celic

23. Najpogostejši karcinom glave in vratu?
- ustna votlina
- zgornji del požiralnika
- grlo

24. Masivna hemoptiza?
- 100 ml/ 24h
- 500 ml/24h
- še ena

25. Od tiroksina odvisni karcinomi?
- medularni, papilarni, folikularni
- folikularni, papilarni, Hurthley

26. Lokalni stadij raka danke?
- endorektalni UZ
- CT medenice

27. Koliko tumorjev prebavil je v napredovalih stadijih ob diagnozi?
- 30/50/70

28. Najdaljše preživetje z metastazam melanoma?
- pljuča
- jetra
- možgani

29. Etiologija možganskih tumorjev?
- virusi, EM sevanje, ionizirajoče sevanje, vse našteto

30. Več trditev v zvezi s tveganjem za rak jajčnikov

31. Povečano tveganje za rak dojke
- zgodnja menarha
- dednost in nadomestna hormonska terapija

32. Rak žolčnika
- pozno se odkrije ker ni simptomov
- porcelanast žolčnik
- ne punktiramo, ker se širi po punkcijskem mestu
- vse pravilne

33. Krvne preiskave pri limfomu