Pisna vprašanja (2013-02-15)

Zbrana so vprasanja pisnega izpita z dne 18.2.2013. Rok je bil razpisan za petek. Izgleda, da bo kar stalna praksa katedre, da razpise rok na petek, pise se pa na ponedeljek. Tako, da ne prevec planirat zadev tako zelo kmalu po razpisanem roku:)
Prosiva, da se kdo, ki je ta dna pisal izpit dopolni seznam!

Zbrala sva vprašanja, kot se jih spominjava, tako da odgovorov ne jemljite za 100!

1.) V koliko ima ob diagnozi kolorektalni rak oddaljene zasevke? (15)
2.) Kateri izotop uporabimo za brahiterapijo površinskih tumorjev očesa, ki imajo premer manj od 5mm? (Rutenij)
3.) Katere neoplazije spadajo pod sindrom MEN2a? (medularni karcinom ščitnice, adenom obščitnic, nevrinom)
4.) Katere preiskave moramo opraviti ob odkritju karcinoma zgornje tretjine požiralnika? (možnosti: bronhoskopija, CT glave, ORL pregled, vse našteto)
5.) Kaj velja za glioblastom? (možnosti: pogostejša pri moških, pogostejša pri starih, prognoza je odvisna od starosti ob diagnozi, vse)
6.) Koliko je nevroendokrinih tumorjev med tumorji prebavil? (2)
7.) Katere preiskave ne opravljamo pri FIGO klasificiranju raka materničnega vratu? (možnosti: cistoskopija, rektoskopija, MRI medenice, Rtg pc, rektovaginalni pregled)
8.) Katera sta najpomembnejša imunosupresorja, ki ju sprošča tumor? (TNF-beta in IL-10)
9.) Kateri karcinom ščitnice ni iz tirocitov? (medularni karcinom)
10.) Kakšna je terapija lokoregionalno razširjenega kolorektalnega karcinoma? (operacija + KT/RT)
11.) Katera tkiva so občutljiva pri RT materničnega vratu? (možnosti v različnih kombinacijah: mehur, danka, sigma, tanko črevo, ...)
12.) Značilnosti intenzitetno modulirajoče radioterapije? (3 zelo podobne možnosti – nekaj v smislu intenzitetnega moduliranja z lističi kolimatorja)
13.) Kateri je najpogostejši mehkotkivni tumor otrok? (rabdomiosarkom)
14.) Moteno delovajne imunskega sistema je pomembno pri nastanku limfoma. (drži/ne drži)
15.) Radiološke metode niso pomembne za določanje stadija tumorja. (ne drži)
16.) Radiološke metode so pomembno objektivno orodje za spremljanje uspešnosti terapije raka. (drži)
17.) Formula za fotoefekt (nauči se jo!)
18.) Za terapijo katerega Ca uporabljamo Oktreosken in še nekaj? (Za medularni Ca ščitnice)
19.) Katero zdravljenje pušča pozne posledice na srcu otrok? (možnosti: alkilirajoči agensi, antraciklinski atb, obsevanje mediastinuma, vse)
20.) Kaj je osnovna terapija pri metastatski bolezni kolorektalnega raka (KT, RT, kombinacije)
21.) Kaj je osnovna diagnostična metoda za astrocitom? (MRI)
22.) Pri spremenjeni bezgavki na vratu opravimo: ABTI!
23.) Kaj je osnovna naloga presejanja? (nižanje umrljivosti)
24.) Kako se na statistiki kažejo rezultati presejalnih testov? (po mojem v višjo incidenco na začetku)
25.) Nekaj v zvezi s tvorbo parov elektron-pozitron...
26.) Česa ne delamo več pri umirajočem? (ne merimo več vitalnih funkcij)
27.) Kako zdravimo kaheksijo? (prav he bilo megestrol acetat in KS)
28.) Kaj naredimo pri pacientih pred KT, če so že imeli nekoč febrilno nevtropenijo? (predhodno G-CSF, ali znižamo odmerek citostatika)
29.) Kako zdravimo febrilno nevtropenijo? (ATB)
30.) Za Th katerega tumorja upobljamo Sorafenib? (ledvica je bila prav)
31.) Kateri Tu marker je najbolj zanesljiv pri dojki? (Ca 15-3)
32.) Kateri marker je pomemben pri raku pankreasa? (Ca 19-9)
33.) Kateri je po vrsti glede na smrtnost celokupno gledano kolorektalno karcinom? (2.)
34.) Kaj je to test klonogenosti?
35.) Opisi kaj prikazuje graf s krivuljami preživetja celic pri RT (cel kup kombinacij kaj je na ordinati, kaj je na abscisi,...)
36.) Kaj je namen adjuvantnega zdravljenja raka dojk? (izboljšanje celokupnega preživetja)
37.) Kateri so mehanizmi Ca celice, da se izmuzne imunskemu sistemu? (skrije antigene, izogne se apoptozi,...)
38.) Koliko članov v družini mora imeti raka, da je to družinski rak? (1,2,3)
39.) Kolikokrat bolj smo ogroženi za raka pri družinskem raku? (2x)
40.) Kaj vse vključuje gensko svetovanj? (obkroži vse)
41.) S čim je povezana okužba HPV? (večje tveganje za Ca glava/vrat, izboljšanje uspeha RT grla, več raka hipofarinksa, izberi!)
41.) Kaj ni predispozicija za melanom? (rjave oči)
42.) Incidenca malignega melanoma? (1/750, 1/75,...)
43.) Kaj je to točka alfa/beta? (ko pride do razmerja 1xpoškodba zaradi enojnega preloma/2xpoškodba zaradi dvojnih prelomov)
44.) Kateri karcinomi ščitnice privzamejo jod?
45.) Kateri je značilni CŽS tumor otrok? (meduloblastom)
46.) Kdo ima večjo verjetnost za popolno ozdravitev s sistemsko terapijo? (moški z razsejanim seminomom po pljučih in trebuhu, star moški z levkemijo, stara ženska z rakom mehurja z zasevki,...)
47.) Kaj so telomere? (ponovitve baznih parov ob konceh kromosomov, ki skrbijo za natančno in pravilno pomnoževanje dednega materiala)
48.) Katerega Ca ne zdravimo z brahiRT? (Ca požiralnika)
49.) Katerega raka ne smemo obsevati? (Bazalioma pri pacientih s sindromom Gorlin)
50.) Kateri je najpogostejši paraneoplastični sindrom pri raku pljuč? (hiperCa)