Ustna vprašanja - prof. Vodušek

1. terapija CVI
2. razlika med koreninsko bolečino in živčno bolečino
3. motnje n. femoralis