Ustna vprašanja - doc. Koritnik

Pacient s Pompejevo boleznijo (metabolna miotonija zaradi pomanjkanja encima alfa glukozidaza) ter pacient z afazijo ter parezo facialisa levo.

Vprašanja:
Kako se dedujejo metabolne miopatije?
Kateri so ključni podatki, ki jih bi potreboval za dg miopatije?
Razdelitev miopatij?, katere infekcije bi lahko povzročale tudi bolezni mišic (bakterije, toxoplazma, trakulje)
Katere preiskave so potrebne pri miopatiji (emg, biopsija)
Katere miopatije vsebujejo oftalmoplegijo?
Katere mišice pri miopatiji še prizadete? Respiratorne, srčna
Respiratorno kapaciteto merimo s? spirometrijo; kaj najdemo v krvi pri bolniku: hiperkapnijo

Katere preiskave pri bolniku po IMK? CT, lahko še perfuzijski (Zakaj? --> da vidimo kje penumbra)
Sekundarna preventiva IMK?
Razdelitev in opis afazij
Kdaj ne izvajamo trombolize?
Narkolepsija?
Juvenilna mioklonična epilepsija?

Prijeten izpit ter super izpraševalec.