Ustna vprašanja - prof. Zaletel

Pacientka s kapjo v povirju a. cerebri post./a.basilaris.
Ob pogovoru o pacientki je želel, da povem, kje je lezija, kakšne znake bi ob okvari na tem mestu še lahko pričakovali in kakšna je obravnava takšnega bolnika.
Sindromi možganskega debla.
Klinična slika in zdravljenje Mb. Parkinson.
Periferne nevropatije: klinična slika, etiologija.
Prof. je na izpit prišel točno, imela sem uro (ki jo je prof. malo podaljšal, ko je videl, da še nisem končala) časa za pacientko, med ustnim izpitom pa je postavil precej podvprašanj v pomoč, je potrpežljiv, vzpostavi prijazno in nestresno vzdušje.