Ustna vprašanja - prof. MesecOkvare N. oculomotoriusa oz pareza pogleda supranuklearne in unfranuklearne, ter intranuklearne okvare, kako se kazejo in kdaj pride do njih!
Nato Huntingtonova chorea, ALS, bolezni mozganskega debla, parastezije, motnje tonusa, krvavitve intrakranialne, ishemicni infarkt-na katerih zilah in kako se kaze!
Diferencialne bolezni v okviru MS!
Bolezni hrbtenjace!
Okvara hrbtenjace na kateri stopnji in kako se kaze!