Zbirka vprašanj

Klinična preiskava (+ nevroanatomija & njej pripadajoči sindromi)...................................... 2
1.1 Nevroanatomija ............................................................................................................ 2
1.2 Hoja in stoja .................................................................................................................. 4
1.3 Višje živčne dejavnosti .................................................................................................. 6
1.4 Preiskava možganskih živcev ........................................................................................ 9
1.5 Preiskava zgornjih udov, spodnjih udov in trupa ........................................................ 12
1.6 Motnje občutkov pri okvarah senzoričnega sistema .................................................. 13
1.7 Avtonomno živčevje ................................................................................................... 14
1.8 Ostalo ......................................................................................................................... 14
Miopatije in bolezni ŽMS .................................................................................................... 19

2.1 Miastenija gravis ......................................................................................................... 23

Mielopatije, radikulopatije, nevropatije (periferni in možganski živci) ............................... 26

3.1 Sindrom zapestnega prehoda ..................................................................................... 38

Ekstrapiramidne bolezni ..................................................................................................... 39

Bolezni motoričnega nevrona in spinalna mišična atrofija ................................................. 53

Bolezni hrbtenjače .............................................................................................................. 55

Demence ............................................................................................................................ 56

Epilepsija in motnje spanja ................................................................................................. 64

8.1 Motnje spanja ............................................................................................................. 71

Glavobol ............................................................................................................................. 72
10 Povišan IKP ......................................................................................................................... 77
11 Tumorji ............................................................................................................................... 78
12 Infekcije živčevja ................................................................................................................. 84
13 Multipla skleroza ................................................................................................................ 89
14 Pediatrična nevrologija ....................................................................................................... 96
15 Možgansko-žilne bolezni .................................................................................................... 99
15.1 Subarahnoidna krvavitev .......................................................................................... 115
16 Nevrološki zapleti medicinskih motenj ............................................................................. 118
17 Farmakologija ................................................................................................................... 123
18 Genetika ........................................................................................................................... 129
19 Patologija.......................................................................................................................... 132
20 PA-FI ................................................................................................................................. 137
21 Radiologija ........................................................................................................................ 138
22 Nevrofiziološke preiskave ................................................................................................. 145
23 Javno zdravje .................................................................................................................... 146
24 Nerazvrščeno .................................................................................................................... 147