Pisna vprašanja (2013)

1) Glioblastom - trditve (kaj ne drži)
2) L-dopa, kako deluje (prekurzor dopamina, ...)
3) Parkinson: patologija, kje? (substantia nigra compacta, ...)
4) Alzheimer - okvara holinergičnega sistema
5) Opis pacientke z diabetično nevropatijo
6) Migrena - kaj ne drži (pogostejša pri moških, ...)
7) Vbodna rana Th8 (slika - občutki, bolečina - razporeditev pač, staro vpr.)
8) Razlika med okvaro C5 in peroneusa
9) Opis in slika, cistični tumor v malih možganih pri otroku (pilocitni astrocitom?)
10)Slika dlani - okvara senzorike, kje je lahko najbolj proksimalno okvara (aksila,C8,...)
11) Nezmožnost izvajanja veščih gibov - apraksija
12) Pri hipoglikemiji lahko pride do.... (staro vpr.)
13) 55 letni pacient z očitno Parkinsonovo, kako boš zdravil?
14) Možg. tumor, zakaj kortikosteroidi (vazogeni edem, citotoksični edem, ...)
15) Ženska pred nami pade na tla, ... (epilept.napad), kaj naredimo?
16) Koliko lezij ima najmanj pacient s senzorično afazijo in zgornjo kvandrantopsijo (nekaj takega) - (1,2,3,4,5,...)
17) Slika punce z okvarjenim pogledom, kateri živec je okvarjen (trochlearis, abducens, ...)
18) Staro vpr. - pacient z oslablj. obraz. živc. na eni strani in hemiplegija na drugi (tako nekako), kje je okvara (mož. deblo, ....)
19)
20)