Pisna vprašanja (2013)

Enega vpr se res ne morem spomniti, tako da če se ga kdo od prisotnih na tem roku...
Izpit je opravilo 8 od 20ih prijavljenih.
1) Katera od naštetih demenc je progresivna in zaenkrat neozdravljiva: Alzheimer.
2) Zadaj pride pri dolgotrajnem zdravljenju z levo-dopo do diskinezij
3) Pacient s sladkorno boleznijo opaža mravljinčenje v obeh rokah ki ga ne zbuja ponoči. Kaj je vzrok temu ( diabetična angiopatija, simetrična senzorimotorična nevropatija, obojestranski sindrom karpalnega kanala, cervikalna pleksopatija)
4) Kakšna je razlika med poškodbo peroneusa in L5 ( našteti gibi dorzalna fleksija stopala, plantarna fleksija stopala, inverzija, everzija...)
5) Slikica možganov, ki kažejo atrofijo frontalnega lobusa, za obkrožit bolezen.
6) Pri katerem pacientu ne bomo uporabili interferonov ( našteti primarno progresivna ms, sekundarno progresivna z zagoni, recidentno remitentna...)
7) Pri katerem pacientu bomo najprej uporabili slikovno preiskavo pred lumbalno punkcijo ( študentka ki ima mravljinčenje useh štirih okončin, gozdar z vročino, upokojenec ki ga pripeljejo v komi s trdim vratom in vročino..)
8) Narisan človek, ki naj bi imel vbodno rano na Th 6, treba je bilo obkrožiti pravi ključ za barve s katerimi je pobarvana razporeditev izgube občutkov ( več možnosti med katerimi bolečina, izguba občutkov, vibracija, paleoanestezija!, spastičnost...)
9) Gospa, ki ima v anamnezi migreno ki se kaže z vidnimi motnjami brez drugih težav. Njena sestra je imela karcinom dojke. Gospa je meh hojo po telovadbi prejšnji teden nenadoma dobila ataxijo, nistagmus, vertigo, ima širokotirno hojo in glavobol okcipitalno ( možnosti MS, aterosklerotični infarkt cerebeluma, disekcija vertebralne arterije, cerebelarne metastaze)
10) Za katero od naštetih stanj karbamazepin ni primeren ( parcialni napad, tonično klonični napad, nevropatska bolečina, absence, nič od naštetega)
11) Moški z atrofijo anteriorne golenske lože, plantarnim odzivom v ekstenziji, kaj je verjetna diagnoza.
12) Razvrsti po trajanju napada od najkrajšega do najdaljšega trigeminalna nevralgija, glavobol v rojih, migrena.
13) Pacient z IKT 2, kdaj bomo uporabili trombolizo ( možnosti po 3h+CT pokaže ishemijo / ne pokaže ishemije, 4.5h+CT pokaže ishemijo/ je ne pokaže, sploh ne bomo uporabili ne glede na CT sliko)
14) Katere preiskave navadno ne uporabljamo pri diagnostiki mišičnih distrofij ( ekg, lumbalna punkcija, krvna slika)
15) Katera je najobčutlivejša preiskava za diagnosticiranje miastenije gravis ( protitelesa AcH, večkratno izvabljanje odzivov, endrofonij, test s hlajenjem)
16) Kako ločimo parkinsonizem zaradi parkinsonove bolezni in parkinsonizem plus.
17) Pacienta z atrijsko fibrilacijo zdravimo z varfarinom, saj je ta antiagregacijsko zdravilo ( odg tipa kirurgija – prva pravilna, druga napačna, vzročno povezani ipd)
18) Pacient ki ima hemiplegijo in parezo obraznih mišic na drugi strani obraza – kje je težava ( hrbtenjača, možgansko deblo...)
19) Kaj povroča hipoglikemija ( tremor, epileptični napad, koma, vse od naštetega...)