Pisna vprašanja (2012-05)

IZPIT NEVROLOGIJA 8.5.2012
Pisna vprašanja:
1. Klasifikacija glavobolov
2. Klasifikacija perifernih nevropatij
3. Pregled petega možganskega živca
4. Refleksni lok pri bicepsovem, stiloradialnem, tricepsovem, patelarnim in Ahilovim refleksom

Za obkroževat:
5. Značilnosti Huntingtonove bolezni
6. Hornerjev sindrom: mioza, ptoza, enoftalmus, anhidroza
7. Wernicke-Korsakoff encefalopatija
8. Opis dekleta z optičnim nevritisom
9. Opis in CT slika: SDH
10. Posledice herpetičnega encefalitisa: afazija, amnezija, epilepsija, …
11. Opis ženske pri 51 letih, šibkost v rokah, bradikardija… : DMD, BMD, miotonična distrofija, ALS
12. Opis moškega z znaki UMN in LMN: ALS
13. Bolnik razume govor, spontano govori, neologizmi in lahko ponavlja: Broca/Wernicke/transkortikalna motorična/transkortikalna senzorična/konduktivna
14. Paraplegija, senzorični izpad je od bradavic navzdol, kje je nivo? C, TH2, TH4, TH8…
15. Ocena GCS: oči odpira na bolečino, momlja nerazumljive besede, odziv na bolečino je ekstenzijski
16. Kaj lahko povzroči hitra korekcija hiponatriemije? centralna pontina mieloza
17. Kje se tvori noradrenalin? locus ceruleus, Meynert, substancija nigra…
18. Moški ima tremor pri aktivnih gibih in vzdrževanju drže. Tudi mama ima tak tremor. Kaj ima? esencialni tremor, Huntingtonova bolezen, PB
19. Značilnosti locked-in-sindroma: pons/medula/mezencefalon/možni vertikalni gibi oči
20. Lambert-Eaton: katera protitelesa ga povzročajo? anti-AChr na postsin.membr., proti napetostno odvisnim Ca kanalčkom na presinaptični membrani, enako na postsinaptični membrani…