Pisna vprašanja (2011-09)

1. patogenetski mehanizem možg.infarkta je:
a)ateroskleroza velikih možganskih žil
b)kardioembolija
c)okluzija manjših lakunarnih žil
d)maščobna embolija
e)vse našteto!!!!
2.katere mišice ohranijo funkcijo pri bolniku s kvadriplegijo zaradi poškodbe na nivoju C4?
a)deltoideus in biceps
b) triceps in anconeus
c) sternokleidomastoid in trapezius!!!!
d)supinator
e)dorzalne in palmarne interosalne mišice
3. kdaj se bo najbolj verjetno pojavila spastičnost po leziji medule spinalis v nivoju TH12?
a)2.3 tedne po poškodbi!!!
b) 3 mesce po poškodbi
c) 3 dni po poškodbi
d) 6 mesecev po poškodbi
e) 9.-12 mesecev po poškodbi
4. obojestranska akuptna oftalmoplegija se javlja pri vseh sindromih razen pri:
a)sindrom miller_fisher
b) sindrom guillan_barre
c) granulomatozni meningitis
d) pretektalnem infarktu
e) wernickejevi encefalopatiji!!!
5. katera trditev o DYT1 distoniji ni pravilna?
a) počasi napredujoča, generalizirana, najpogostejša oblika primarnih distzonij
b) pričenja se v otroštvu, prizadane najprej spodnje okončine in se nato generalizira na druge dele telesa
c) je dedna, AD
d) v nekaterih primerih dramatično odgovori na nizke odmerke levo dope!!!
e) DYT1 je gen, ki kodira beljakovino torzin a
6. pri 33letni administratorki je prišlo do nenadnega hudega glavobola, bruhanja, v statusu je blag meningizem, ni pa znakov žariščnih nevroloških izpadov. kaj je pravilno. nevrolog naj:
a)pri bolnici opravi MR, če je ta negativen, CT, če je ta negativen, jo punktira, nato opravi krvne preiskave, zlasti SR in levkocite
b) pri bolnici najprej opravi CT, je če negativen, Mr, če je negativna, jo punktira, nato opravi krvne preiskave zlasti SR in levkocite
c) pri bolnici najprej opravi CT, če je ta negativen jo punktira!!!
d)pri bolnici najprej opravi CT, če je ta negativen, jo nikakor ne punktira ampak preveri pokazatelje vnetja v krvi in če so negativni, jo napoti k nevrokirurgu
e) bolnico takoj, najkasneje znotraj treh ur, napoti k nevrokirurgu
7. 39letni bolnik je razvil blage horeatične in distonične zgibkee rok. drugih težav nima. mati je umrla pri 72 zaradi raka, oče se je zdravil pri psihiatru in naredil samomor pri 42. pri postavitvi diagnoze najmanj pomaga:
a) okulist
b) genetik
c) EEG!!!!
d) psihološko testiranje
e) UZ abdomna
8. pri mladem bolniku z wilsonovo boleznijo bomo najverjetneje našli tele znake:
a) distonija, parkinsonizem, dizartrija, tremor!!!!
b) distonija, ataksija, afazija, tremor
c) parkinsonizem, ataksija, apraksija, tipičen EEG
d) ataksija, apraksija, afazija, zvišan Cu v krvi
e) horea, demenca, depresija, pozitivna družinska anamneza
9. 43 letni bolnik je v nekaj tednih razvil progresivni glavobol, zadnji tri dni jutranje bruhanje. mr pokaže velik tumor L parietalno. katere od naslednjih znakov najde specializant pri pregledu?
a) bolnik ne loči levo/desno, ne zna računati, ima desnostransko hemianopsijo, levostransko hemiparezo
b) bolnik ne loči levo/desno, ne zna računati, ima desnostransko hemianopsijo, desnostransko hemiparezo
c) bolnik ne loči levo/desno, ne zna računati, ima izpad vidnega polja in desnostransko hemiparezo
d) bolnik ne loči levo/Desno, ne zna računati, ima izpad vidnega polja, ne zna ponavljati besed!!!
e) bolnik ne loči levo/desno, ne zna računasti, ne razume govora in nima izpada vidnega polja
10. katero je zdravilo izbora pri bolniku z juvenilno mioklonično epilepsijo?
a) fenitoin
b) etosukcimid
c) valproat!!
d) barbiturat
e) vigabatrin
11. za parkinsonovo bolezen ni značilno:
a) depresija
b) tremor
c) demenca
d) občasno slabša odzivnost na levodopo v prvih letih bolezni!!!
e) motnje ravnotežja
12. za internuklearno oftalmoplegijo je značilno:
a) nezmožnost pogleda navzgor in nistagmus
b) nezmožnost abdukcije in pendularni nistagmus ipsilateralnega očesa
c) nezmožnost addukcije enega in nistagmus drugega očesa!!
d) nezmožnost pogleda nazdol in pendularni nistagmus
e) nezmožnost akomodacije in pendularni nistagmug nasprotnega očesa
13. nenadna izguba vida, bolečina v predelu očesa in motnja barvenga vida podpirajo diagnozo:
a) amaurosis fugax
b) embolizem a.centralis retinae
c) okcipitalni infarkt
d) optični nevritis!!
e) karotido/kavernozna fistula
14. katera laboratorijskaabnormnost najbolj odpira diagnozo gigantocelularnega teporalnega ateritis?
a) pozitivna antinuklarna protitelesa
b) zvišana alkalna fosfataza
c) normokromna normocitna anemija
d) zvišana SR!!!!
e) zvišan CRP
15. kateri tumor je povezan z miastenijo gravis?
a) karcinom ščitnice
b) karcinom pljuč
c) limfom
d) benigni timom!!!!
e) maligni timom
16. katera trditev ni pravilna?
a) najbolj učinkovita terapija pri žariščnih distonijah je botulin
b) najbolj učinkovita terapija pri generaliziranih distonijah je botulin!!!
c) pri nektareih distonijah je zelo učinkovita levodopa
d) pri nekaterih distonijah so zelo učinkoviti antiholinergiki
e) pri nekaterij distonijah je zelo učinkovita stereotaktična operacija možganov
17. v prodromalni fazi tuberkuloznega meningitisa lahko najdemo:
a) prizadetost možganskih živcev
b) meningealne znake
c) spremembne vedenja!!!
d) prizadetost dolgih prog, zlasti piramidne
e) bruhanje
18. kateri od dejavnikov tveganja je najbolj povezan z intracerebralno krvavitvijo?
a) zvišan holesterol
b) antikoagulantna zdravila
c) starost nad 60 let
d) diabetes mellitus
e) arterijska hipertenzija!!
19. 72 letnik bolnik hodi s kratkimi koraki podrsevajoče. ni verjetno, da ima:
a) polinevropatijo!!!!
b) parkonsonizem
c) normotenzivni hidrocefalus
d) veliko manjših infarktov v belini
e) parkinsonizem plus
20. najmanj podatkov nam pri postavitvi diagnoze MS da:
a) Mr
b) evocirani potenciali
c) preiskava likvorja
d) EMG!!!!
e) klinična preiskava zenic