Pisna vprašanja (2009-12-15)

NEVRA PISNI 15.12.09
1. Šum nad karotido: TIA (napačno: migrena, epilepsija)
2. Desničar z Wernickovo afazijo: desna zgornja kvadrantopsija (napačno: leva zgornja, desna spodnja in zgornja)
3. Bolnik z laringitisom: disfonija (napačno: dizartrija, afazija)
4. Se ne zna oblačiti: apraksija oblačenja (napačno: motorična apraksija)
5. Pri vpr. 4 je okvara v: nedominantni parietalni reženj (napačno: dominantni, levi ali desni parietalni reženj)
6. Petelinja hoja: okvara peroneusa, okvara L5 in distalna mišična atrofija
7. Infarkt a. cerebri anterior: najbolj je prizadeta noga (napačno: roka, obraz, usta)
8. Globok lakunarni infarkt – česa ne pričakujemo: afazije (napačno: hemipareze, izgube senzorike na eni strani)
9. Wallenbergov znak: infarkt v področju a. cerebellaris posterior inferior (napačno: a. carotis, a. basilaris, a. communicans anterior)
10. Najpogosteje je anevrizma na: a. (napačno: a. carotis, a. basilaris, ena od a. cerebellaris)
11. Česa ne delamo v akutni fazi infarkta: ne nižamo krvni tlak pod 140/90
12. Nenaden hud glavobol v zatilju, ki se razširi po celi glavi: SAH (napačno: migrena, meningitis, ishemični infarkt)
13. Zdravljenje anevrizme: kirurško in endovaskularno (napačno: kirurško, endovaskularno)
14. Vazospazem po SAH zdravimo z: nimodipin (napačno: so bili predstavniki ostalih 3 skupin)
15. Zdravilo iz vpr. 14 spada med: kalcijeve antagoniste (napačno: beta blokator, diuretik, ACE inhibitor)
16. Bolnica po SAH začne tožiti po hudem glavobolu zaspanosti in slabosti. Na Dopplerskem UZ ne potrdimo vazospazma. Kontrolni CT zaradi: obstruktivnega hidrocefalusa (napačno: ishemični infarkt, ponovitev SAH)
17. Obstruktivni hidrocafalus po SAH zdravimo z: zunanjo ventrikularno drenažo (napačno: manitol, furosemid, kortikosteroidi)
18. Diagnoza nekonvulzivne epilesije: EEG (napačno: klinično, CT, MR)
19. Terapija žariščne simptomatske epilepsije: karbamazepin, topiramat, valproat
20. Terapija juvenilne mioklonične epilepsije: lamotrigin (napačno: karbamazepin, pregabatrin, karkoli)

(vseh napačnih odgovorov se ne spomnim, so pa vsi pravilni sigurno prav)