Pisni izpit (22.9.2005)

1. Medicinska psihologija je del psihiatrije. da / ne
2. Naštej tri napake, ki jih lahko stori zdravnik pri pogovoru z bolnikom.
3. Starejše pozabljive ljudi lahko prestavljamo z oddelka na oodelek. da / ne
4. Kakšna potreba je delo
5. Otroku se posledice bolezni poznajo celo življenje. da / ne
6. Kaj je hospitalizem, kaj je hospitalizacija
7. Kaj vpliva na otrokovo sprejemanje bolezni:
a) prejšnje izkušnje
b) uravnotežena prehrana
c) stopnja otrokovega mentalnega razvoja
d) nivo Hb v krvi
e) ...
8. Kje naj bo umirujoči:
a) v Hospicu
b) med svojci
c) v bolnišnici
d) ...
9. Ko medicina ne pomaga več, si lahko pomagamo z alternativno medicino. da / ne / ne vem
10. Kakšno čustvo je sočutje
11. Napiši slovensko besedo za izraz compliance. (=sodelovanje bolnika pri zdravljenju, sodelovalnost, voljnost)
12. Naštej tri motivacijske cilje za študij medicine.
13. Naštej tri motivacijske ovire pri študiju medicine.
14. Gospa, ki si želi imeti otroka, pride v ordinacijo in diagnoza je, da ne bo nikoli mogla imeti otrok. Njena reakcija je: “Jih pač ne bom imela.” Kakšen obrambni mehanizem je to
15. Zdravnik da tečnemu in neprijetnemu pacientu boljšo sobo. Kakšna vrsta obnašanja je to
16. Kaj je del motiviranega vedenja
a) ravnotežje
b) cilj
c) humor
d) ...
17. Pacient v čakalnici se poti, ima suha usta in pospešeno bitje srca. Kaj mu je
18. Kakšna komunikacija je zehanje
19. Opiši regresivno vedenje pri otroku.
20. Bolje, da pacientu ne povemo postopka operacije, ker bi to samo povečalo njegov strah. da / ne
21. Za kaj gre pri transferu med pacientom in zdravnikom:
a) prenos informacij
b) prenos čustev
c) simpatija
d) ...
22. Kam spadajo interesi (med dinamične poteze osebnosti)
23. Reševanje problemov z analizo...
24. Optimalni pogoji za delo v zdravniškem timu so, ko se nihče ne ozira na drugo stroko.... da / ne
25. S čim je povezan pilomotorični efekt oz. galvanska kožna reakcija... (oz. nekaj podobnega, kar je povezanega s čustvovanjem ali pa anksioznostjo...)
26. Nekaj v zvezi z zanikanjem...
27. Neka lastnost bolnikov... strah ...

Zadnjih vprašanj se ne spomnim čisto natančno. Sicer pa naj vas ne bo preveč strah, test ni tako zelo težek. Če kdaj ne veste, kaj bi obkrožili pri da/ne, se odločite za eno in zraven utemeljite. Baje “deluje”! Pa srečno! :)