Pisna vprašanja (2012-01-12)

12.1.2012 MEDICINSKA PSIHOLOGIJA
Tu je 15 vprašanj bilo jih je 20. Pisali smo 15 minut.
1. Kako s tujko rečemo tesnobi?
2. Med katere potrebe spada lakota?
3. Kaj je osebnost?
a)temperament
b) telesna zmogljivost
c)stališča
d) telesna konstitucija
4. Kaj je represija? ( za obkrožit potlačitev)
5.Kaj je reaktivno sprevrženje?
a) identifikacije z agresorjem
b)potlačitev negativnih čustev
c)ravnanje, ki ni v skladu z lastnimi občutki
d) miselna analiza duševnih problemov
6. Kako delimo sposobnosti?
a)__________________
b)_________________
c)_________________
d)___________________
7.Opišite regresivno vedenje otroka?
8. Kateri tip ste po Jungu?__________________
9. Katere so čustvene reakcije pacienta?
a) jeza
b) potenje
c) sram
d) obstipacija
10. Med katere sposobnosti spadajo biološke predispozicije?
a) nihajoče
b)prirojene
c)pridobljene
d)izobrazba staršev
11. Kaj obsega paliativa?
a) aktivna celostna oskrba težko bolnih in umirajočih bolnikov
b) pasivna celostna oskrba težko bolnih in umirajočih bolnikov
c) aktivna celostna oskrba težko bolnih in umirajočih bolnikov in svojcev ter svojcev v žalovanju
d) aktivna celostna oskrba težko bolnih in umirajočih bolnikov in svojcev
12. Katere so ovire pri sporazumevanju z bolnikom?
a) empatičnost zdravnika
b) podkupovanje bolnika
c)pokroviteljski odnos
d) aktivno poslušanje
13. Ali samomor lahko preprečujemo? DA/NE
14. Bolniku ne razložimo celega postopka zdravljenja, da mu zmanjšamo strah. Ali je trditev pravilna? DA/ NE
15. Osebo s kakšnimi problemi napotimo k psihoterapevtu?
a) nekoga s finančnimi težavami
b)odnos osebe do ljudi
c) težko preboleva smrt soproge
d) težko se sooča z boleznijo