Pisna vprašanja (2009)

1. znaèilnosti temperamenta
2. paliativna nega,kaj ni znaèilno
3. kaj strah ima,èesar tesnoba nima
4. kaj je terminalna bolezen?
5. zdravnik da teènemu pacientu boljso sobo,kaksen obr.mehanizem je to?
6. kaj je znaèilno za intervju?
----
update:

1. znacilnosti temperamenta
2. paliativna nega,kaj ni znacilno
3. kaj strah ima,cesar tesnoba nima
4. kaj je terminalna bolezen?
5. zdravnik da tecnemu pacientu boljso sobo,kaksen obr.mehanizem je to?
6. kaj je znacilno za intervju?
7.kaj je transfer
8. mali moz,velik vojskovodja je: nadkompenzacija
9.zdravnik da tečnemu pacientu boljso sobo: to je reaktivna formacija ali sprevrzenje
10.kaj je značilno za projekcijo? prepirljivost
11.med zdr. delavci morajo biti KOLEGIALNI odnosi.