Pisni izpit (11.12.2008)

PSIHOLOGIJA izpit – 11.12.2008

Poskusil sem se spomniti čim več vprašanj in odgovorov z izpita. Upam, da bo kdo še dopolnil moje luknje v spominu. Izpit je imel 20 vprašanj, možnih točk 28. Če je pri enem vprašanju več pravilnih odgovorov, se vsak pravilen odgovor šteje eno točko, za nepravilnega pa je ena negativna točka. Pri esejskih vprašanjih ni negativnih točk. Časa za odgovarjanje je 20 minut.

1. Psihologija je:
a) veda o duševnih procesih
b) del psihiatrije
c) del medicine
č) veda o nečem, kar se ne spomnim

2. Kako naj zdravnik začne komunikacijo s pacientom

3. Kaj so naloge intervjuja

4. Česa te je v zdravniškem poklicu(poklicu zdravnika) najbolj strah

5. Pojem, ki označuje odnos človeka do dela, do ljudi in do sebe, je:
a) vedenje
b) značaj
c) temperament

6. Študent že tretjič pade pri izpitu iz anatomije in reče: Saj ni nič hudega. Kateri obrambni mehanizem je to

7. Katere vrste čustvo je krivda

8. Dementnega bolnika lahko mirno premestimo v drugo sobo. DA/NE

9. Kaj je psihoterapija

10. Osebnost je___________organizacija pomembnejših duševnih lastnosti pri posamezniku.
a) rigidna
b) malo spremenljiva
c) spremenljiva
č) nespremenljiva

11. Kako merimo inteligentnost
a) projekcijski test
b) psihološki test
c) sociometrični test
č) še en test, ki se ga ne spomnim

12. Kaj je del motivacije, motiviranega vedenja
a) cilj
b) veselje
c) ravnotežje
č) ……..

13. Nekaj v smislu, kako bolnik neverbalno izraža razpoloženje
a) grimasa
b) humor
c) drža telesa
č) ……

14. Kaj terminalni bolniki pričakujejo od zdravniškega osebja
a) sočutje, empatijo
b) razumevanje
c) črni humor
d) še nekaj banalnega

15. Kakšne vrste čustvo je bes
a) afekt
b) razpoloženje
c) strast

16. Neki 15-letnik oz. mladostnik je suicidalen. Kaj naj stori osebni zdravnik
a) obvesti starše
b) obvesti starše in to pove mladostniku
c) obvesti psihiatra
č) …..

17. Introspekcija je:
a) samoopazovanje
b) introvertiranost
c) opazovanje drugih
č) vživljanje v čustva drugih

18. Pacient je pravkar izvedel novico, da ima terminalno bolezen. Kakšna vprašanja bi mu postavil
ODPRTI TIP VPRAŠANJA: _______________________________
ZAPRTI TIP VPRAŠANJA: _______________________________

19. in 20. - se ne spomnim