Pisna vprašanja (2007-12-06)

PSIHOLOGIJA, izpit 6.12.2007

Vprašanja, ki so »multiple choice« imajo lahko enega ali več možnih odgovorov in imajo tudi minus točke. Vprašanja opisnega tipa hvalabogu nimajo minus točk. Za to, da tete napišejo OPR v index potrebuješ 70 vseh možnih točk.

1.) Naštej motivacijske potrebe zaradi katerih si se odločil za študij medicine!
2.) Človek z obsesivno osebnostjo bo:
a.) pretirano natančen
b.) tog
c.) plah
d.) ...
3.) Temperament:
a.) vzdržljivost
b.) vztrajnost
c.) kontrola
d.) ...
4.) Naštej tri dejavnike skrbi za terminalnega bolnika po Zisooku.
5.) Afekt je:
a.) kratkotrajen
b.) šibek
c.) diferenciran
d.) nediferenciran
6.) Naštej tri obrambne mehanizme.
7.) Naštej tri sekundarne motivacijske potrebe.
8.) V kateri tip vedenja spada opustitev nedosegljivega motivacijskega cilja
9.) Procent ljudi, ki ima IQ < 88
10.) Kolikšen IQ je potreben, za učenje govora
a.) nad 80
b.) nad 70
c.) nad 50
d.) nad 30
11.) Projekcijski testi spadajo med:
a.) psihološke teste
b.) sociometrične teste
c.) razvrstitvene lestvice
d.) ...
12.) Naštej tri značilnosti eksperimenta in tri značilnosti introspekcije.
13.) Naštej tri naloge psihologa na oddelku s terminalnimi pacienti.
14.) Kateri tip si po Jungovi tipologiji
15.) Kdo je odgovoren za zdravljenje po bio-psiho-socialnem modelu
16.) Kateri tip reševanja problemov je najbolj učinkovit
a.) poskus-zmota
b.) aha-doživetje
c.) analiza
d.) ...
17.) Katera nezaželena/negativna čustva (ali je bilo lastnosti) boš moral kot zdravnik v svoji praksi kontrolirati
18.) Kako obravnavamo starostnika (nekaj v tem stilu):
a.) zavedati se je treba, da so si starostniki različni
b.) starost obravnavamo kot bolezen
c.) skrbimo za čimbolj ustaljeno/nespremenjeno okolje
d.) ....
19.) Kaj pomaga staršem pri soočanju z otrokovo boleznijo (spet nekaj v tem stilu:):
a.) natančna razlaga postopkov
b.) razlaga kaj so storili narobe, da je njihov otrok zbolel
c.) razlaga prognoze otrokove bolezni
d.) čim manj informacij o resnosti bolezni
20.) Med reakcije bolnika na bolezen spoadajo:
a.) depresija
b.) beg iz realnosti
c.) jeza
d.) ...