Kolokvij (16.1.2007)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (psihologija-16.1.2007.doc)psihologija-16.1.2007.doc24 kB
1. Napiši definicijo zdravja.
2. Medicinska psihologija je enako kot psihopatologija. DA/NE
3. Starega bolnika lahko kličemo po osebnem imenu ali nadimku. DA/NE
4. Najbolje je, če bolnika čim kasneje obvestimo o njegovi bolezni, da mu ne povečujemo strahu. DA/NE
5. Slika o samem sebi, ki si jo posameznik ustvari v otroštvu, je trajna. DA/NE
6. Kakšna vrsta komunikacije je pogled
7. Katero je najpreprostejše reševanje problemov
8. Napiši tri naloge intervjuja!
9. Napiši primer odprtega tipa vprašanj!
10. Napiši 2 socialni čustvi!
11. Kam uvrščamo čustvo krivde
12. Kaj je empatija
13. Kakšna osebnostna poteza je aspiracija
14. Kakšna osebnost si po tipologiji po Jungu
15. Transfer je:
a) prenos informacij
b) odnos med pacientom in zdravnikom
c) simpatija med pacientom in zdravnikom
d) čustvena reakcija na bolezen
16. Introspekcija je:
a) introvertiranost
b) samoopazovanje
c) vživljanje v težave drugih
d)
17. Sistem motivacije vključuje:
a) ravnovesje
b) ugodje
c) cilj
d) humor
18. Čustvovanje je
a) grizenje nohtov
b) driska
c) počutje
d) afekt
19. Sugestibilen bolnik je:
a) zahteva informacije
b) odprt za alternativo
c) nezaupljiv
d)
20. Kakšno mora biti zdravstveno osebje
a) empatično
b) sočustvovalno
c) avtoritativno
d) kazati usmiljenje
21. V timu morajo biti ___________________________ odnosi.
22. Bolnik z AIDSom se odpove seksu in začne skrbeti za informiranje ljudi o nevarnostih te bolezni in preprečevanju okužbe. Kateri obrambni mehanizem je to
23. Napiši reakcije na izgubo po Kübler-Rossovi!
24. Kaj je najpomembnejša zdravnikova lastnost
25. Kaj je največja obremenitev za zdravnika
26.