Ustna vprašanja - prof. Bilban

Vprašal me je:
3 oblike alergična alveolitisa
nove smerice za epilepsijo (čeprav sem tud na pisnem ta nove napisu)

Poglejte si ta nove smernice (za pisni in ustni)!