Ustna vprašanja - prof Bilban

Iz testa sem dobil dve vprašanji, ki sem jih najmanj znal:
MAK kriteriji (poraba kisika ne raste več, mlečna kislina nad 11mmol/L,močna utrujenost...) in biomonitoring benzena (urin-fenol, !NE pancitopenija, glukurponidi, organski fosfati)
dodato pa še
kaj je ubikvitarni alergen (alergen ki je prisoten vsepovsod in tako ne moremo dokazati da je bolezen posledica poklica...)