Pisna vprašanja (2012-01-18) - Test B


TEST B

1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Promocija zdravja v delovnem okolju
3. Kisikov dolg (definicija, vrste)
4. Bolnik z epilepsijo in vozniška sposobnost
5. Biomonitoring kadmija
6. Zastrupitev z nikljem
7. Akustična travma
8. Ocena vidnega polja (metode, pomen)
9. Odpravljanje utrujenosti
10. Kriteriji za poklicno bolezen kože