Pisna vprašanja (2010-03)

pisni
Analiza tveganja (namen in koraki)
MAK
Sluh in voznja
Stohastični učinki sevanja
Biomonitoring zivega srebra (omeniti je treba tudi encim NAG ki je pokazatelj tubulne nekroze)
Silikoza
Ergonomoja (spoznavna in izvajalska)
Vazonevroza v okviru vibratorne bolezni
Pa se dve stari sta ble iste kot iz prejsnih testov.

Ustni.
Vprasanje iz testa.
Vprasanje iz seminarja
Jedke snovi in prva pomoč in kaj povzročajo (novo na sceni)