Pisna vprašanja (2007-05-16)

1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Ocena vidnega polja (metode, pomen)
3. Kisikov dolg (vrste, definicija)
4. Akutna in trajna akustièna travma
5. Epilepsija in vožnja
6. Biomonitoring kadmija
7. Zastrupitev z nikljem
8. Promocija zdravja na delovnem mestu
9. Azbestoza
10. Ergonomija (izdelka / delovnega mesta)