Ustna vprašanja - prof. Beovič

- KME
- legioneloze
- ospice
- naèela antibiotiènega zdravljenja

- gnojni meningitis
- zapleti gripe
- antraks
- kinoloni


Izpit poteka v prijetnem vzdusnju, profesorica je potrpezljiva in usmerja s podvprasanji. Za posamezen odgovor dobis oceno, konèa ocena pa je povpreèje.