Ustna vprašanja - prof. Arnež

Vsak je dobil enega pacienta s pedatričnega oddelka, časa smo imeli 45-60 min, kar je več kot dovolj. Nato poročaš anamnezo in status, postaviš delovno diagnozo-vpraša kaj se ti zdi,da ima tvoj pacient- in kako bi jo potrdil in zdravil. Potem nas je kar vse 4 naenkrat spraševala: vsak dobi
eno bakterijo
( N.meningitidis, S.typhi, gnojni mng (najpogostejši povzročitelji) S.pneumoniae)
en virus
(adenovirusi, HAV, VVZ, en ki se ge ne spomnim...)
enega parazita
(šagas, gardioza, toksoplazmoza, visceralna larva migrans)
in povsod poveš
kl.sliko ter terapijo, mogoče te povpraša še o kaki posebnosti (kdo so ogrožene skupine, kakšne so možnosti kemo- oz. imunoprofilakse)
eno skupino atb - predstavniki in uporaba.
(aminoglikozdi,cefalosporini,penicilini,kinoloni).
Če si znal večino stvari, pa dobiš še eno dodatno vprašanje za (naj)boljšo oceno
(bambezioza!, bioterorizem, Kawasakijev sindrom!, pa še nekaj...)
Toplo priporočam za izpit, saj vse poteka v sproščenem vzdušju ,da ti čas za odgovor, ne zahteva podrobnosti... gospa je super!