Ustna vprašanja - prof. Vidmar

Prof. Vidmar
a.) Pacient: z akutno črevesno okužbo
Vprašanja: 1.) samoneloze
2.) epidemiologija influence
3.) cefalosporini
4.) primarna HIV okužba
b.) Pacient: vročina neznanega izvora
Vprašanja: 1.) vročina neznanega izvora
2.) influenca klinična slika
3.) penicilini
4.) klopni meningoencefalitis
5.) Sars
c.) Pacient: akutni gastroenteritis
Vprašanja: 1.) dehidracija
2.) influenca terapija
3.) kinoloni
4.) okužbe pljuč pri HIV bolnikih
č.) Pacient: pljučnica pri intravenskem uživalcu drog
Vprašanja: 1.) okužbe pri narkomanih
2.) okužbe s Herpes virusi
3.) antistafilokokni penicilini
4.) Lymska borelioza
5.) tetanus preventiva
d.) Pacient: kronični virusni hepatitis
Vprašanja: 1.) virusni hepatitisi
2.) infekcijska mononukleoza
3.) makrolidi
4.) preventiva HIVa
ostala vprašanja prof. Vidmar
prvo vprašanje, ki ga dobiš se ponavadi navezuje na bolezen pacienta
1) epidemioogija in preventiva HIVa
2) gripa
3) cepljenja tetanusa
4) potovalne driske
5) borelioza
6) listerioza
7) VZV
8) Angina
9) Atipične pljučnica