Pisni izpit (maj 2003)

IZPIT IZ HIGIENE, 26. 5. 2003

Na vsako vprasanje je 3-8 moznih odgovorov, pravilen je vsaj eden, lahko pa vsi.
1. Definicija zdravja
2. Pomen/ucinki preventivnih dejavnosti
3. Dovoljena kolicina klora v pitni vodi
4. Od cesa je odvisna ucinkovitost klora
5. Predmeti preucevanja higiene
6. Dobro pocutje v nekem okolju
7. Toplotno ugodje
8. Simptomi "sindroma bolnih stavb"
9. Kontraindikacije za delo pri velikih toplotnih obremenitvah
10. Dovoljene koncentracije radona v bivalnih prostorih
11. Najbolj skodljivi zarki razpada radona, ki nastajajo v pljucih
12. Koliksen je delez radona k letni dozi od naravnih virov ionizirnih sevanj
13. Kaj je notranja doza
14. Kdo redno izvaja nadzor nad pitno vodo
15. Indikatorji bioloske kontaminacije vode
16. Od cesa vse je odvisen vpliv na zdravje nekega kontaminanta v pitni vodi
17. Najpomembnejse skodljive snovi v vodi
18. Zdravstveno ustrezna pitna voda
19. Najozje vodovarstveno obmocje
20. Biolosko ciscenje odpadne vode
21. Fizikalno ciscenje odpadne vode
22. Definicija hrupa
23. Dovoljena hrupna obremenitev obiskovalca diskoteke/koncerta v 4 urah
24. Zakaj nam najbolj ustreza naravna svetloba
25. Najboljsi odboj svetlobe naj bi bil od...
26. Osvetljenost je odvisna od...
27. Koliko odpadkov v povprecju proizvede prebivalec razvitega sveta na leto
28. Zunanji onesnazevalci notranjega zraka
29. Koristnost dodajanja fluora
30. Kaj povzroci pomanjkanje selena
31. Kaj je zdrava prehrana
32. Kaj je priporocena prehrana
33. Kaj je prehrambeni rezim
34. Ucinki redne telesne vedbe (na tlak, sladkor, krvne mascobe...)
35. Kako merimo metabolizem
36. Kaksna je priporocena telesna vadba
37. Kaj opredeljuje vzdrzljivost
38. Kaksno delo vse opravlja clovek
39. Kaj je relativna telesna masa
40. Pomembne kolicine v antropometriji
41. Ali je obseg pasu 102 cm pri moskem dejavnik tveganja
42. Koliksno razmerje obsegov pas/boki je meja za dejavnik tveganja pri zenskah
43. Mascobe v hrani (lipidotopni vitamini, esencialne MK)
44. Priporocila prehrane + evropski cilji (odstotki energije glavnih skupin, kolicine vlaknin, soli)
45. Vzroki primarne nedohranjenosti
46. Vrste dejavnikov tveganja varnosti zivil (bioloski, kemijski, fizikalni...)