Pisni izpit (2011-06-14)

Izpit B - 14. 6. 2011:

1.) Zdravstvena ekologija: (več pravilnih trditev)
a) Proučuje tiste vidike človekovega zdravja in kvalitete življenja, ki jih determinirajo fizikalni, biološki, socialni in psihološki dejavniki okolja.
b) Ponekod jo poznamo pod imenom higiena.
c) Zgodovinsko je skupaj z epidemiologijo nalezljivih bolezni najstarejša javnozdravstvena veja.
d) Je izredno interdisciplinarna veda.
e) Proučuje vplive naravnega okolja na zdravje prebivalstva.

2.) Slika 1-2 iz skripte (str. 32), manjkal je oblaček Študije prostorske variabilnosti, ga je bilo treba dopisat.

3.) Bil je tale slika: http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/images/snow_map.gif in je blo treba obkrožit, kaj prikazuje:
a) študija prostorskega kopičenja
b) študija prostorskih vzorcev
c) študija časovnih vzorcev
d) študija časovnih trendov

4.) Za kohortne raziskave je značilno: (več pravilnih trditev)
a) So longitudinalne raziskave.
b) Uporabimo jih kadar je opazovani pojav redek.
c) Pred začetkom raziskave moramo imeti natančno postavljeno raziskovalno hipotezo z jasno opredeljeno izpostavljenostjo in predvideno posledico izpostavljenosti.
d) Nudijo možnost hkratnega proučevanja več predhodnih izpostavitev.
e) So med opazovalnimi raziskavami najbolj podobne eksperimentalnim raziskavam.

5.) Svinec: (več pravilnih trditev)
a) Spada med težke kovine.
b) Zanj je značilna bioakumulacija.
c) Pri otrocih lahko vpliva na živčevje.
d) Največ se ga v telo vnese preko kože.
e) Največ se ga v telo vnese preko zraka in hrane.

6.) Poveži:
a) koncentracija škodljivega dejavnika X trajanje izpostavljenosti
b) Izpostavljenost X dozimetrični faktor
c) Doza X faktor, ki je značilen za posamezno vrsto tveganja (ADI, mejne rednosti)
d) Ocena tveganja za posameznika X število izpostavljenih

A) Izpostavljenost
B) Doza
C) Ocena tveganja za posameznika
D) Ocena tveganja za skupino

7.) Bolečinski prag:
a) 75 dB
b) 80 dB
c) 90 dB
d) 100 dB
e) 120 dB

8.) Glavni cilji okoljske epidemiologije: (več pravilnih odgovorov)
a) Identifikacija izpostavljenosti še nepoznanim dejavnikom tveganja (oz. nekaj v tem stilu)
b) Identifikacija virov onesnaževanja
c) Določitev stopnje tveganja na individualnem nivoju
d) Preprečevanje izpostavljenosti? (se mi zdi, da je bilo nekaj na ta način)

9. Največja naravna vira ionizirajočega sevanja:
a) gama + kozmično sevanje
b) radon + kozmično sevanje
c) radon + gama sevanje
d) radon + notranje obsevanje

10.) Po svoji fizikalni naravi je sevanje gama enako:
a) sevanju alfa
b) sevanju beta
c) sevanju gama (ja, bilo je vprašanje, če je sevanje gama enako sevanju gama in ne, sevanje gama ni bil pravilni odgovor na to vprašanje :P)
d) rentgenskemu sevanju
e) sevanju nevtronov

11.) Kaj spada med biomehanične dejavnike tveganja: (več pravilnih odgovorov)
a) nesreče doma
b) prometne nesreče
c) počutje na delovnem mestu
d) še nekaj (nezaposlenost, stres, socialne spremembe… nekaj v tem stilu)

12.) Za tla je značilno: (obkroži napačno trditev)
a) Pri kmetijstvu prihaja pogosto do preobremenjevanja tal s hranili in pesticidi.
b) Najpogosteje se tla onesnažijo preko zraka.
c) Onesnaženje tal je veliko težje ugotoviti kakor onesnaženje vode ali zraka.
d) Snovi, vnesene v tla, ne zadržijo dolgo svojih lastnosti.
e) Še nekaj v zvezi s vodo (da se filtrira?)

13.) Pri oceni izpostavljenosti kemikaliji moramo upoštevati (več pravlinih odgovorov):
a) količina snovi v mediju (hrani, zraku, vodi),
b) trajanje izpostavljenosti,
c) matriks v katerem je snov prisotna,
d) biorazpoložljivost snovi,
e) fiziološke značilnosti človeka.

14.) Poveži:
a) ozon
b) fini delci
c) SO2
d) NOx

A) Nastaja le kot sekundarno onesnaževalo
B) Nastaja pri gorenju premoga in lignita
C) Nastaja pri kurjenju na kuriščih, kmetijstvu pa tudi izbruhih vulkanov…
D) So primarni in sekundarni oznaževalci, nastajajo v prometu

15.) Obkroži napačno trditev: (tega vprašanje se ne spomnim glih najboljše pa čudno je blo :P)
a) se ne spomnim
b) NOx dražijo sluznico in povzročijo zoženje dihalnih poti (mogoče je blo tut SO2)
c) Delci, ki so manjši od 10 mikrometrov, dosežejo pljučne mešičke.
d) Fini, majhni, lebdeči ali respirabilni delci obidejo varovalni sistem zgornjih dihalnih poti in bronhijev in dosežejo pljučne mešičke.

16.) Obkroži pravilni vrsti red:
odgovori so bili variacije na temo: nadzor vira, nadzor po poti, nadzor pri izpostavljenih, sekundarna preventiva

17.) Koliko maščob naj zaužije človek, ki na dan zaužije 2200 kcal:
a) 20 - 30 g
b) 50 - 80 g
c) 75 - 100 g
d) 90 - 120 g

18.) Obkroži varovalne snovi v hrani: (več pravilnih odgovorov)
a) folati
b) heterociklični amini
c) akrilamid
d) omega 6 MK

19.) Hranilna kostota:
a) količina energije na prostorninsko enoto
b) količina hranilne snovi na energijsko enoto
c) količina hranilne snovi na prostorninsko enoto

20.) Voda: (več pravilnih)
a) Velikost vodovarstvenih pasov je odvisna od vrste vodnega vira.
b) Velikost vodovarstvenih pasov od bližine in vrste možnih onesnaževalcev
c) Prioriteto ima ukrepanje za zaščito pred onesnaženjem pitne vode s patogenimi mikroorganizmi.
d) Prioriteto ima ukrepanje za zaščito pred onesnaženjem pitne vode s kemikalijami.

21.) Kakšen varnostni faktor moramo upoštevati, če imamo en LC50:
a) 1000
b) 100
c) 10
d) 1

22.) Preden dobi neka kemikalija dovoljenje za uporabo, mora met naslednje teste (več pravilnih):
a) nobenih, tveganje za zdravje se ugotavlja sproti
b) epidemiološke študije
c) klinični poskus
d) toksikološke (toksičnost, draženje…)
e) ekotoksikoleške na nekih čudnih živalih; ble so naštete tri, med njimi tut riba

23.) Neposredno merjenje izpostavljenosti: (več pravilnih)
a) osebni merilniki
b) vprašalniki
c) biomarkerji izpostavljenosti
d) matematični modeli
e) humani biomonitoring

24.) Visokofrekfenčna EM polja:
a) v telesu se absorbirajo in povzročajo segrevanje
b) v telesu se ne absorbirajo
c & d) se ne spomnim ;)

25.) Največja smrtnost zaradi onesnaženosi notranjega zraka:
a) razvite države, mesto
b) razvite države, podeželje
c) države v razvoju, mesto
d) države v razvoju, podeželje

26.) Geografske študije: (več pravilnih)
a) dejavnike tveganja in posledice rišemo na ločene zemljevide
b) vrisovanje spremenjivk (al zdravstvenega stanja al neki tazga) na zemljevide se večinoma ne uporablja
c) uporabljamo GIS
d) ne uporabljamo GISa

27.) Katero sevanje akutno lahko povzroči opeklino, alergije; kronično pa staranje kože, kožnega raka:
a) UV sevanje
b) optično
c) ne vem več :P

28.) Eksplozija ali strel pištole lahko povzročita: (več pravilnih)
a) tinitus
b) nenadno oglušelost
c) ostalih se ne spomnim

29.) Food safety: (več pravilnih)
ble so tri trditve v stilu da moraš poznat zakonodajo, vzroke za nastanek tveganja …

30.) Zdi se mi, da je bilo še eno vprašanje o zaščiti pred hrupom, odgovori so bili v stilu da moraš informirat ljudi, ga omejiti pri izvoru, prenosu...

Torej, kar nekaj vprašanj je bilo iz prejšnjega leta ali pa jim je bilo vsaj podobnih, izpit se da preživet, piše se 1 uro, sta dve verziji - A in B, notr so tri asistentke, je 30 vprašanj, vsako je po dve točki, v glavnem za obkroževat, kjer je možnih več odgovorov, piše... Skratka, ne se preveč sekirat, stres je tut nevaren dejavnik tveganja :P