Pisna vprašanja (2009-06-02)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (higiena_zdruzeno.doc)higiena_zdruzeno.doc145 kB
PREHRANA

1. Koliko maščob bi morali vnesti dnevno, če zaužijemo 2200 kcal na dan?

-50-85g

2. Kaj upoštevaš pri sestavljanju jedilnika:

- vse razen neredne telese aktivnosti

3. Kaj priporočaš nekomu, ki je predebel (vse možnosti: omejitev enostavnih sladkorjev, mačob, več sadja in zelenjave in še nekaj...)

4. Dnevni vnos beljakovin (mislim da 0.8/dan)

5. Glede na vrednost tiamina ima najvišjo hranilno gostoto:

-1 lonček graha (69 kcal in 0,22 mg )

-1 lonček jogurta (144kcal in 0,1mg) (nepravilno)

-1 lonček kruha (69kcal in 0,1 mg) (nepravilno)

-1 lonček perutnine (141kcal in 0,06mg) (nepravilno)

6. Varovalni dejavniki

-folna kislina

-omega 3

-akrilamid (nepravilno)

7. Prehranske vlaknine:

-nižajo glikemični indeks obroka

-višajo hranilno vrednost

-višajo energijsko gostoto (nepravilno)

8. Prekomerno uživanje NaCL povzroča:

- hipertenizijo

- astmo

- aterosklerozo


9. Bioakumulacija:

(Pravilen je eden odgovor) – d

1. je bolj verjetna pri izpostavljenosti vodotopnim snovem
2. … (neki s prehransko verigo)
3. njen pomen je zanemarljiv
4. je bolj verjetna pri izpostavljenosti snovem topnih v maščobah10) Civilizirane bolezni, ki so povezane z neustrezno prehrano so:

(Pravilnih je več odgovorov) – vsi odgovori

1. krvožilne bolezni
2. rak
3. sladkorna bolezen
4. ciroza jeter
5. osteoporoza
6. bolezni zob
7. anemija
8. golšavost
9. debelost11) Kariogeni dejavniki so:

(Pravilnih je več odgovorov) – a, b, d

1. pogostost obrokov hrane
2. živila, ki vsebujejo ogljikove hidrate
3. živila, ki vsebujejo beljakovine
4. čas zadrževanja hrane v ustih

12) Katera živila vsebujejo snovi, ki lahko zavirajo nastanek kariesa:

(Pravilnih je več odgovorov) – a, b

1. kakav
2. zeleni čaj
3. banane13) Trans nenasičene maščobne kisline:

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. povišajo ramerje LDL/HDL
2. znižajo razmerje LDL/HDL
3. ne spremenijo razmerja LDL/HDL14) Pri načrtovanju prehrane za posameznika v različnih življenjskih obdobjih upoštevamo:

(Pravilnih je več odgovorov) – vsi odgovori

1. stanje hranjenosti
2. prehranjevalne navade
3. posebne prehrambene zadeve (alergije, intolerance, druga bolezenska stanja)
4. socialno-ekonomsko stanje15) Ustrezno na prazno črto dopolnite naslednji stavek! (40 )

Dokazano zdravju škodljivi so dolgoročni vnosi skupnih maščob pri odraslih nad _____ odstotkom dnevnega energijskega vnosa, ki predstavljajo dejavnik tveganja za nastanek ateroskleroze, nekaterih vrst raka, predvsem pa raka na črevesu in danki, debelosti.

16) Priporočen dnevni vnos skupnih maščob za odrasle je:

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. 15 – 30 energijskega vnosa
2. 15 – 25 energijskega vnosa
3. 20 – 30 energijskega vnosa17) Kaj je potrebno priporočiti pri čezmerni prehranjenosti:

(Pravilnih je več odgovorov) – a, b, c, d

1. 5 dnevnih obrokov
2. Iz prehrane izključiti živila z enostavnimi ogljikohidrati (sladkorji)
3. Količinsko omejimo maščobe
4. V vse obroke vključimo sadje (vlaknine)
5. Neredna fizično aktivnost
VITAMINI

1. Snovi, ki imajo zaščitno vlogo pri nastanku malignih in srčno žilnih bolezni

-sadje in zelenjava

2. Testi za prehranska dopolnila predenj se dajo na tržišča

-nič od naštetega

3. Kaj je vzrok za pro-oksidativno delovanje vitamina A, C in E?

(Pravilnih je več odgovorov) – vsi odgovori

1. Jemanje pripravkov vitaminov A, C, E poveča redukcijski potencial v celicah, kar pa prepreči sintezo lastnih antioksidantov, ki so zaradi lokalnega delovanja v celicah bolj učinkoviti.
2. Umetno povečan anti-oksidacijski celični potencial vpliva na signalne poti v celicah in s tem povečano proliferacijo in lahko prepreči apoptozo.

c) Jemanjo vitamina C in E ob sočasnem jemanju redoks aktivnih kovin železa, bakra ali kobalta privede do reakcije po Fentonu, katere posledica je nastajanje hidroksilnega radikala.

4. Kaj povzroča oksidativni stres:

-celično dihanje

-izpostavljenost ionizirajočem sevanju

-kajenje

-ozon, NOx, SO2

5. Verjetnost pojava akutne toksičnosti pri uživanju antioksidantov je večja pri:

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. uživanje vodotopnih antioksidantov
2. uživanje tistih antioksidantov, ki so topni v maščobah6. Ali odrasel posameznik, ki uživa redno in pestro prehrano, zaužije s hrano dovolj vitaminov in mineralov?

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. Da.
2. Ne.5. Pri nekaterih skupinah prebivalstva pa so potrebe po določenih vitaminih in mineralih povečane in jim samo prehranski viri ne zadoščajo. To so:

(Pravilnih je več odgovorov) – vsi odgovori

1. nosečnice in doječe matere
2. starejši ljudje, ki ne uživajo dovolj pestre hrane
3. strogi vegeterijanci in ljudje z raznimi dietami, pri katerih je pomanjkljiv vnos mnogih vitaminov in mineralov
4. bolniki, kjer je … , bolniki z moteno absorpcijo hranil iz črevesja ali ljudje, ki jemljejo določena zdravila (npr. …)
5. vitaminski in mineralni pripravki so potrebni tudi pri …
6. bolniki s hipovitaminozami
ŠKODLJIVE SNOVI

1. PCB:

3. mlečni zobje so biomarker
4. povzročajo hormonska neravnovesja
5. dobro preučeno v JV Sloveniji (NI PRAVILNO!!!)2. Melamin:

6. bogat z N
7. uporablja se v proizvodnji plastičnih mas
8. ob uživanju prekomernih količin lahko dobimo ledvične kamne
9. je topen v vodi (NI PRAVILNO!!!)3. Biocidi:

10. sredstva za zatiranje škodljivcev z izjemo sredstev za zaščito rastlin4. Kemikalija s pH 1:

(Pravilnih je več odgovorov) – c, d, e

1. je ponavadi alergogena
2. ponavadi ni škodljiva
3. je jedka
4. lahko pri stiku s kožo ali sluznico povzroča opekline
5. pri rokovanju z njo je potrebno uporabljati rokavice in zaščitna očala5. Škodljivi učinki anilina (amino benzena) so posledica:

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. amino skupine v molekuli
2. acetilne skupine v molekuli
3. encimatske presnove amino skupine v reaktivno … skupino
4. sulfonacije amino skupine
5. nič od naštetega v odgovorih a-d6.) Pesticidi:

(Pravilen je eden odgovor) – d

1. se kopičijo v organizmih
2. so genotoksični
3. …
4. so lahko nevarni
VARNOST ŽIVIL

1) Mejne vrednosti ostankov fitofarmacevtskih sredstev v živilih (MRL) pomenijo:

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. zgornjo koncentracijo te snovi, ki ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi
2. zgornjo dovoljeno mejo, ki predstavlja še sprejemljivo rabo fitofarmacevtskih sredstev
3. mejo, ki pomeni avtomatično prepoved prodaje živila, ko je le-ta presežena
4. koncentracijo snovi, ki jo z analitskimi metodami še lahko določimo v živilih2. Kaj preverjamo pri fitofarmacevtskih sredstvih?

-mutagenost, rakotvornost, nevarnost za razmnoževanje in strupenost


3) Odgovorne ustanove za področje ocene in registracije fitofarmacevtskih sredstev so:

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. Urad RS za kemikalije in Evropska agencija za okolje
2. Fitosanitarna uprava RS in Evropska agencija za kemikalije
3. Fitosanitarna uprava RS in Evropska agencija za zdravo prehrano
4. Ministrstvo za zdravje in Evropska agencija za zdravo prehrano
TESTI, OCENE…

1) Osnovni test genotoksičnosi, Amesov test, se uporablja za ugotavljanje:

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. kromosomskih aberacij v sesalskih celicah
2. mutacij pri bakterijah
3. adduktov DNK v sesalskih celicah
4. zamenjavo sestrskih kromatid v humanih levkocitih2. Ključni testi genostoksičnosti:

-test mutagenosti na bakterija in sesalskih celicah, test kromosomskih aberacij, in vivo študija genotoskičnosti

3) Kaj označuje kratica ADI?

(Pravilnih je več odgovorov) – b, c

1. To je največja letna doza snovi, ki jo proučujemo, pri kateri ne pričakujemo prizadetosti zdravja
2. To je največja dnevna doza snovi, ki jo proučujemo, pri kateri ne pričakujemo prizadetosti zdravja
3. To je razmerje med NOEL in ustreznim varnostnim faktorjem
4. To je minimalna letna doza snovi, ki jo proučujemo, pri kateri ne pričakujemo prizadetosti zdravja
5. To je najmanjša dnevna doza snovi, ki jo proučujemo, pri kateri ne pričakujemo prizadetosti zdravja4. TTC se uporablja

-za kemikalije z znano kemijsko strukturo

-za arome v živilih

- varnost (NEPRAVILNO!)

- snovi s pomanjkljivimi info o izpostavljenosti(NEPRAVILNO!)

5. Biomonitoring:

-opredelitev izpostavljenosti

-ugotavljanje odnosa odmerek:učinek

-ugotavljanje trendov izpostavljenosti

-izdelava ocene tveganja za zdravju škodljive kemikalije(NEPRAVILNO!)

-opredelitev učinkov(NEPRAVILNO!)

6. Ovrednotenje nevarnosti kemikalij

-ADI in TDI-varni dnevni vnos skozi življenje

-pri opredelitvi varnih referenčnih odmerkov je faktor negotovosti 100

7. Ovrednotenje nevarnosti kemikalij

-ADI in TDI-sprejemljivi dnevni vnos skozi življenje

-pri opredelitvi varnih referenčnih odmerkov se uporabi faktor negotovosti 100

-AOEL pomeni varni enkratdnevni nekaj dnevni vnos (nekaj takega, nepravilno)

-NOAEL pomeni…(nepravilno)

8. Stopnja genotoksičnosti

-število testov, ki so pokazali poz. učinek

9. Xi: - dražilnost

10. Zmanjšanje možnosti zanesljivega sklepanja: (v tabelci so bile 4 možnosti):

-nivo izpostavljenosti večine prebivalstva je sorazmerno nizek (pravilno)

11. Ocena tveganja:

-je sestavni del analize tveganja

-je funkcija nevarnosti in

-je verjetnost, da bo pri neki kemikaliji prišlo do škodljivega učinka

-izključno funkcija nevarnosti (nepravilno)

- izključno funkcija izpostavljenosti (nepravilno)

12. Otroci občutljivi za škodljive učinke zaradi:

-majhnosti

-posebnosti toksikokinetike

-vedenja iz rok v usta

13. Biološko efektivna doza

-kol. snovi, ki deluje v tarčnem organu ali tkivu

14. Poleg odmerka so dejavniki učinka neke od zunaj vnesene kemikalije le:

(Pravilnih je več odgovorov) –vsi odgovori

1. prehrana
2. spol
3. starost
4. genska občutljivost
5. poklic
15. Pri oceni izpostavljenosti:

(Pravilnih je več odgovorov) – c, e

1. opredelitev scenarija ni pomembna
2. je nujna uporaba ustreznega računalniškega modela
3. se ponavadi upošteva 97,5 izpostavljenosti
4. se ponavadi upošteva 50 (mediana) izpostavljenosti
5. je potrebno poznati načine uporabe kemikalije
16. Pri interpretaciji podatkov biomonitoringa kemikalij imajo različen vpliv številni dejavniki:

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. starost preiskovanca ni pomembna
2. spol preiskovanca ni pomemben
3. kajenje je pomembno
4. bivališče v bližini odlagališča odpadkov ni pomembno
5. število predmetov splošne rabe v bivalnek okolju ni pomembno17) Kaj označuje kratico LOAEL?

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. To je doza, pri kateri ne zaznamo nobenih stranskih učinkov snovi, ki jo proučujemo
2. To je najnižja doza, pri kateri zaznamo stranske učinke snovi, ki jo proučujemo
3. To je najvišja doza, pri kateri ne zaznamo nobenih stranskih učinkov snovi, ki jo proučujemo
ZRAK

1. Emisije SO2

-upadanje

2. Sindrom bolnih stavb:

-sodobne stavbe z umetnim ventiliranjem

3. Zunanji viri onesnaženosti notranjega zraka:

- izpušni plini

-pelod

- morska sol v oborskih mestih (NEPRAVILNO!)

-cigaretni dim (NEPRAVILNO!)

4. Škodljivi dejavniki pri sindromu bolnih stavb:

- nizkofrekvenčni ventilatorji

- nefiziološko spreminjanje temperatur čez dan

- kontaminacija zraka iz cevi

- izolacija sten(NEPRAVILNO!)

5. Koliko časa preživimo v notranjih prostorih:

11. 906) Od česa so odvisne posledice na zdravju, ki jih povezujemo z onesnaženostjo zraka?

(Pravilnih je več odgovorov) – a, c, e

1. od vrste snovi v zraku
2. od obstoječih normativov in standardov, ki ne veljajo v državi
3. od trajanja izpostavljenosti
4. od topnosti snovi v maščobah
5. od koncentracije snovi v zraku
6. od hitrosti gibanja zraka
7. Fotokemični smog nastane

-v urbanih naseljih ob znatnem sončnem sevanju ob prisotnosti različnih izvorov onesnaževal

-zaradi svetlobnega onesnaževanja (nepravilno)


8. Najpomembnejši onesnaževalci notranjega zraka:

-cigaretni dim

-O3 (nepravilno)

-radon

-radonovi razpadli produkti

-pelod (nepravilno)

-mikroorganizmi (nepravilno)

9. Plast, ki je najpomembnejša z vidika onesnaževanja in vremenskih pojavov:

-troposfera

-ionosfera (nepravilno)

-stratosfera (nepravilno)

10. Kako najbolj učinkovito prezračujemo bivalne prostore v mestih, kjer lahko pričakujemo znatno stopnjo onesnaženosti zraka?

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. Neprestano imamo priprta okna in vrata.
2. V prostore namestimo zmogljive ventilatorje.
3. Nekajkrat dnevno kratkotrajno odpremo okna, po možnosti zunaj prometnih konic.
11. Kateri od spodnjih vzrokov (izvorov) onesnaženosti ozračja spada med najbolj značilne antropogene (povzročene s strani človeka):

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. pršenje morja (sea spray) zaradi hitrih gliserjev
2. povečane emisije močvirskih plinov kot posledica globalnega ogrevanja ozračja
3. promet oziroma avtomobili z motorji z notranjim izgorevanjem12. Vloga stratosferskega ozona:

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. preprečuje prekomerno ogrevanje ozračja
2. povzroča modrino dnevnega neba
3. onemogoča prekomerno prehajanje ultravijoličnih žarkov do površine Zemlje13. Označite najpomembnejši škodljivi učinek onesnaženega zraka na materiale!

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. Korozija
2. Luknjičavost
3. Grd videz14) Kateri od spodnjih pojavov je globalnega značaja in posledica antropogenega onesnaževanja ozračja?

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. Klimatske spremembe
2. Ozonska luknja
3. Fotokemični smog
VODA

1. Pogosti kemijski polutanti v pitni vodi:

-pesticidi

-nitrati

-težke kovine (NEPRAVILNO!)

2. Kaj je eutrofikacija vodnega sistema?

(Pravilen je eden odgovor) – e

1. Bujni razvoj mikroorganizmov zaradi velikega povečanja količine fosforja v vodi
2. Bujni razvoj alg zaradi povečane količine fosforja v vodi
3. Bujni razvoj mikroorganizmov in alg zaradi velikega povečanja količine fosforja in dušika v vodi
4. Bujni razvoj mikroorganizmov zaradi velikega povečanja količine fosforja in dušika v vodi
5. Bujni razvoj alg zaradi povečane količine fosforja in dušika v vodi

d) Bujni razvoj mikroorganizmov in alg zaradi velikega povečanja količine fosforja v vodi

3. Kol. odpadkov

-300-800kg

4. Zahteve za varno vodo

-vsem ljudem, povsod, vedno in zadosti

-varna voda

5. Indikatorji mikrobiol. obremenjenosti

-bakterije

-sulfit-reducirajoči klostridiji

-kriptosporidij (nepravilno)

-skupno št vseh bakterij (nepravilno)

- virus hepatitisa A (nepravilno)

-št bakterij in parazitov (nepravilno)


6) Za kateri namen porabimo v stanovanju največ vode?

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. za pitje
2. za izplakovanje stranišč
3. za pranje perila7) Katero onesnaževanje pitne vode je najpomembnejše v Sloveniji?

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. mikrobiološko
2. kemijsko
3. fizikalno8) Katera sredstva se najpogosteje uporabljajo za dezinfekcijo pitne vode?

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. klorovi preparati
2. ozon
3. antibiotiki9) Kako vstopajo onesnaženja, ki so v pitni vodi, v telo?

(Pravilnih je več odgovorov) – vsi odgovori

1. z uživanjem
2. preko dihal
3. preko kože10) Katera količina vode za pitje, pripravo hrane in osnovno osebno higieno – umivanje rok, pranje živil, se šteje za minimum, na dan na osebo?

(Pravilen je eden odgovor) – a

1. 20 litrov
2. 1 liter
3. 100 litrov

11) Za kaj lahko štejemo vodo?

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. za univerzalno lepilo
2. za idealno hladilno in ogrevalno sredstvo
3. za pomemben vir vitaminov12) Kateri pravni predpisi urejajo problematiko pitne vode v Sloveniji?

(Pravilnih je več odgovorov) – a, b

1. Pravilnik o pitni vodi
2. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil
3. Smernica SZO o kakovosti pitne vode
13. ) Mejna vrednost ostankov pesticidov v podtalnici, ki določa potrebo po toksikoloških podatkih ostanka je:

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. 1 mg/l
2. 1 µg/l
3. 0,1 µg/l
4. 10 ng/l
5.14) Biološki postopek prečiščevanja odpadnih vod temelji na:

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. dezodoraciji
2. življenjski dejavnosti mikroorganizmov
3. flokulaciji15) Najpomembnejše kemične snovi v pitni vodi, ki ogrožajo zdravje so:

(Pravilnih je več odgovorov) – e, f

1. klor
2. O2
3. radon
4. azbest
5. nitati in nitriti
6. arzen
JAVNO ZDRAVJE:

1) DALY je:

(Pravilnih je več odgovorov) – c, e

1. Merilo za dolžino in težo bolezni
2. Merilo za invalidnost
3. Merilo za načrtovanje zdravstvenih služb
4. Število let, ki jih bo človek preživel z boleznijo
5. Število let, ki jih bo človek preživel z invalidnostjo2) Najpomembnejše bolezni so - razvrstite po pogostosti:

1. kardiovaskularne bolezni

2. bolezni dihal

3. rak

4. duševne motnje

5. mišičnoskeletne bolezni

MENTALNO ZDRAVJE

1) Od vseh ljudi se jih z duševnimi motnjami zdravi:

(Pravilen je eden odgovor) – d

1. 80
2. 70
3. 50
4. 40
5. 302. Večina duševnih motenj se pojavi v:

(Pravilen je eden odgovor) – b

1. otroštvu
2. otroštvu in adolescenci
3. odrasli dobi
6. starosti3. Posledice odvisnosti od alkohola se ne kažejo na:

(Pravilen je eden odgovor) – c

1. na gastrointestinalnem sistemu
2. na srcu
3. na pljučih
4. na področju dela
5. na družinskem področju
6. na področju samospoštovanja