Urgentna stanja v porodništvu

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Urgentna stanja v porodnistvu - 19.1.2011.pdf)Urgentna stanja v porodnistvu - 19.1.2011.pdf627 kB

1. Porod zunaj zdravstvene ustanove
• Opredelitev poroda(dopolnjeni22.teden= 22 0/7, 500g)
• Obroku(od370/7do420/7) – po 36. tednu – letalske družbe
• Pozorni na ženske,ki so že kdaj: – splavile,
– prezgodaj rodile,
– rodile zelo hitro (v 2 urah od začetka poroda)
 
 Geršak K 1. Porod zunaj zdravstvene ustanove
Nevarnosti poroda zunaj zdravstvene ustanove
 
 Geršak K 1. Porod zunaj zdravstvene ustanove
• Znakizačetkaporoda:
– popadki na 5-10 min, ki tudi po eni uri ne
prenehajo
– odtekanje plodovnice – krvavitev iz nožnice
• delujemopomirjujoče
• peljemovnajbližjoporodnišnico
• SRM–najnehodi,prevozvležečempoložaju
 
Geršak K 1. Porod zunaj zdravstvene ustanove
• Prostor:
– primerno topla soba
Priprava na porod
– zasebnost
– prostor za porajanje (postelja, mehka tla...)
• čistoča(podporodnicočistorjuho,čistpapir)
 
Geršak K 1. Porod zunaj zdravstvene ustanove
Priprava na porod
• “Oprema”:
– brisače/primerna tkanina za brisanje novorojenčka
– posoda za odvajanje
– nož/škarje
– vrvica/vezalka
– prekuhana topla voda, alkohol/žganje
 
  Geršak K 1. Porod zunaj zdravstvene ustanove
Novorojenček
• popkovnica 10 cm od popka/ 15 cm
• Nesmekrvaveti!!
• osušimokožo,neumivamo
• zavijemovsuhoprimernotkanino
 
 Geršak K 1. Porod zunaj zdravstvene ustanove
• zmernivlekzapopkovnico • shranimoplacento
• masiranjeuterusa
Placenta
 
   Geršak K 2. Oživljanje nosečnice
2. Oživljanje nosečnice
Fiziološke spremembe
• Okluzijaspodnjevenekave
• Spremembe pljučne funkcije
• Učinkovitost umetne ventilacije
 
 Geršak K 2. Oživljanje nosečnice

Ob terminu: 90% žensk – kompletna okluzija Utripni volumen ↓↓ – samo 30%

1. 2.
Zasukmedenice15o v levo ali
Okluzija spodnje vene kave
ročnipremikmaternice v levo
 
Geršak K 2. Oživljanje nosečnice
Spremembe pljučne funkcije
Hitrejša hipoksija
1. ↓ 20% funkcionalna rezudialna kapaciteta (diafragma!)
2. ↑ 20% potrebe po O2 (plod, uterus!)
 
 Geršak K 2. Oživljanje nosečnice
Učinkovitost umetne ventilacije
• zvečanaabdominalnavsebina
• zvečanedojke
• relaksacijaezofagealnegasfinktra:
- zrak v želodec!
- pasivna regurgitacija želodčne vsebine! - aspiracija!
Endotrahealni tubus
 
 Geršak K 2. Oživljanje nosečnice
Srčni arest
• RCOGUK
• Kdajcarskirez?
• V4.minutiposrčnemzastoju
• Porodotrokav5minutah(1min) • Kardiorespiratornapodpora
preživetje:
5 min – 70% 10 min – 13% 15 min – 12 %
 
Geršak K 2. Oživljanje nosečnice
Embolija s plodovnico:
Pljučna embolija:
• Akutnahipotenzija, bradikardija
• Tahipneja
• Dispneja
• Plevralnabolečina
• Kašelj
• Tahikardija
• Hipotenzija(traja>15min)
• Izgubazavesti
• Dispneja,cianoza
• Kardiopulmonalniarest
• ZnakiDIK(labiratorij)
• MEDPORODOM–
do 30 min PO
Kdaj oživljanje?
 
Geršak K 3. Poškodbe trebuha
3. Poškodbe trebuha
• Nosečiuterusjezaščitaabdominalnihorganov
• Miometrijelastičen,placentane
(travna → abrupcija): 1. Topi udarci v trebuh 2. Varnostni pas
• Rupturauterusa,embolijasplodovnico
• Fetomaternalnatransfuzija
 
Geršak K 3. Poškodbe trebuha
• Prikrita intraabdominalna krvavitev – hipotenzija, brez znakov draženja
• Rupturajeter,vranice
• Klinični stratus: tudi vaginalni in rektalni pregled
• Plodovi srčni utripi !!
• RTG,CT,UZ
• Kardiorespiratornostabilnanosečnica→ → porod
 
Geršak K 4. Akutna bolečina v trebuhu
4. Akutna / subakutna bolečina v trebuhu
• Rupturauterusa
• Rupturaanevrizme
(a.lienalis, a.renalis, aa.epigastricae, aorta)
• Rupturaabscesa
• Perforacijaulkusa
 
Geršak K 4. Akutna bolečina v trebuhu
4. Akutna / subakutna bolečina v trebuhu
• Ruptura uterusa
• Apendicutus
• Holecistitis
• Pankreatitis
• Ledvičnikamni
• Degeneracija mioma
• Ruptura anevrizme
(a.lienalis, a.renalis, aa.epigastricae, aorta)
• Rupturaabscesa
• Perforacijaulkusa
 
   Geršak K 4. Akutna bolečina v trebuhu
zg. desni kvadrant:
zg. levi kvadrant:
Predeklampsija
Ruptura kapsule jeter Holecistitis (sp. rebra, zadaj) Pielonefritis
Ruptura vranice + a. lienalis
?
ledveno:
Pielonefritis Pankreatitis
 
Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
5. Urgentna stanja v porodništvu
• Pred/Eklampsija • Hudakrvavitev
• Izpadpopkovnice • Zastojramen
 
       Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
• Pred/Eklampsija: glavobol, epigastrična bolečina, hiperreflekcija/klonični krči,
↑ RR, > 1g proteinov/24 h,
Mg sulfat - protokol
4g 20min, 1g/h na 5-15 minut na 4 ure
Kontroliran vnos tekočine (1 ml/kg/h) !!!
 
  Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
 
      Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
• Hudakrvavitev: • >1000-1500ml
Bolečina
Temna kri Uterus toniziran 1/3 –1/2 površine
Placenta previa Abrupcija placente
3-4%
Ruptura uterusa
Bolečina
Občutljiv uterus Korpus/sp.segment Kompletna/inkom. Notranja krvavitev
2-5%
Atonija po porodu
Brez bolečin
Svetlo rdeča kri Nevarnejša za mater
 
     Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
• Hudakrvavitev: • >1000-1500ml
3-4% 2-5%
Placenta previa Abrupcija placente
Kardiorespiratorno stabilna nosečnica → porod
→ s.c. v 30 min
Ruptura uterusa
Atonija po porodu
 
   Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
• Hudakrvavitev: • >1000-1500ml
Hipotonični miometrij Masaža uterusa 5 min Oksitocin i.m./i.v. PGF2 i.m.
3-4%
Placenta previa Abrupcija placente
2-5%
Ruptura uterusa
Bimanualna kompresija Tamponada Laparatomija:
Atonija po porodu
ligacija a.iliaca int. histerektomija
 
   Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
50% med intervencijami
• Izpad popkovnice: vaginalno preverimo utrip,
0,2%
Trendenlenburgov položaj, vaginalno – dvig ploda, porod s.c.
 
   Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
• Zastoj ramen: 0,2-0,4%
Plodovi > 4000 g
 
    Geršak K 5. Urgentna stanja v porodništvu
• Zastoj ramen: sprednja ramica ne zdrsne pod simfizo navzven – zasuk ramice;
suprapubični pritisk
anestezija !
izvlečemo zadnjo ročico, rotacija
do 7,25 pH ↓ 0,04/min – 5 min. 7,19 – acidoza