Malignomi ženskega spolovila

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Premaligne in maligne spremembe vulve in vagine.ppt)Premaligne in maligne spremembe vulve in vagine.ppt662 kB

 

MALIGNOMI ŽENSKEGA SPOLOVILA

 

PREMALIGNE SPREMEMBE

 

Intraepitelijska neoplazija vulve

 

1.VIN 1

 

2.VIN2

 

3.VIN3

 

 

Pagetova bolezen

 

MALIGNE SPREMEMBE

 

Ploščatocelični (skvamozni) karcinom- 85%

 

Bazalnocelični karcinom

 

Maligni melanom

 

Adenokarcinom

 

Intraepitelijska neoplazija vulve

 

= proliferativna intraepitelijska ploščatocelična sprememba

 

= prekanceroza

 

= Displazija (blaga, zmerna, huda) in carcinoma in situ ali VIN

 

Glavne značilnosti:

 

Najobičajnejše mesto: labia minora in perinej

 

1/3 perianalno, lahko razširi na anus

 

70% multicentrično, preostale unilateralne

 

V 10-30% skupaj z drugimi skvamoznimi neoplazmami vagine ali cerviksa

 

90% sprememb vsebuje HPV DNA (predvsem 16,18 in druge visokorizične tipe)

 

↑ frekvenca pojavljanja pri ♀< 40 let

 

Najpogostejši simptom: pruritus,

 

1/3 asimptomatskih

 

Makroskopske spremembe:

 

Bele(50%)  ali pigmentirane (rjavi, črni, rdeči)

 

Plakom podobne, pogosto makularne ali papularne

 

Mikroskopske spremembe

 

Proliferacija celic

 

Jedrna atipija v epitelijskih celicah

 

Hiperkromazija

 

pleomorfizem

 

↑št. Mitoz, abnormalne mitotske figurice

 

Izguba površinske diferenciacije

 

Razdelitev-
odvisna od stopnje nadomestitve normalnega epitelija z abnormalnimi celicami

 

VIN 1:

 

abnormalne celice le v spodnji 1/3 epitelija

 

Tipično pojavlja v kombinaciji z drugim vin-om

 

VIN 2:

 

 celične spremembe segajo v srednjo 1/3

 

VIN 3: razdelimo ga v 3 podtipe

 

WARTY (kondilomatozni, bradavičasti)

 

BAZALOIDNI (pogosti)

 

DIFERENCIRANI (simplex)

 

Warty & bazaloidni ← HPV v 60 %

 

Diferencirani tip ← starejše ♀, redko v kombinaciji s HPV

 

Warty:

 

Izrazita proliferacija, akanatoza, številne mitotske figurice, tudi abnormalne

 

Parakeratoza, hiperkeratoza

 

Epitelij tvori valovito površino, ta daje bradavičasti izgled

 

Tipične hiperkromatske celice s skrčenimi jedri in obilno citoplazmo

 

Koilocitoza na površini

 

Večjedrne velikanke

 

Bazaloidni:

 

 zadebeljen epitelij z relativno ravno površino

 

Hiperkeratoza

 

Epitelij popolnoma ali skoraj popolnoma iz atipičnih nezrelih parabazalnih celic, podoben izgled CIN3

 

Površinska koilocitoza, mitotske figurice, tudi abnormalne

 

Pogosto razširi v lasne folikle in adnekse

 

Simplex:

 

 površinski sloji normalno dozorevajo, lahko blaga jedrna atipija

 

V bazalni regiji celice izrazito eozinofilno citoplazmo

 

Keratinski biseri

 

Pogosto skupaj s poroženevajočim ploščatoceličnim karcinomom (~70let)

 

Zdravljenje

 

Lokalna ekscizija

 

Odvzeto tkivo mikroskopsko pregledamo

 

Invazivni karcinom izključimo z multiplimi biopsijami (VIN ni globlji kot 1mm)

 

Površinska laserska ablacija

 

Popolna ali delna vulvektomija redko

 

Pagetova bolezen

 

=  intraepitelijska neoplazma

 

 med kancerogenezo se nediferencirane bazalne celice epitelija preobrazijo v maligne celice, žleznega tipa

 

Transformirane celice razširijo intraepitelijsko znotraj skvamoznega epitelija, lahko tudi v žleze

 

Glavne značilnosti:

 

 ekstramamarna Pagetova bolezen pojavi kjerkoli vzdolž linije mleka, iz pazduhe do perianalnega področja

 

Pogosto sinhrono z adenokarcinomom

 

~2% neoplazem vulve

 

Postmenopavzalne ♀

 

 Glavna simptoma: srbež , izsušenost

 

Začne na poraščenem delu vulve

 

Makroskopske spremembe:

 

Srbeča, ekcematoidna roza do rdeča sprememba

 

Neravni robovi

 

Zemljevidu podoben videz

 

 ponavadi na labia majora

 

Mikroskopske spremembe:

 

 velike tumorske celice, ležijo posamezno ali v skupinah

 

“halo”,

 

Izrazita fino granulirana in amfifilna do bazofilna citoplazma, lahko vakuolizirana

 

Tipično grupirane bazalno in parabazalno

 

Zdravljenje:

 

Široka ekscizija bolnega področja

 

Popolno ekscizijo potrdimo z zmrzlim rezom robov

 

Če potrjen spodaj leželi adenokarcinom→ radikalna vulvektomija z bilateralno disekcijo ingvinalno-femoralnih bezgavk

 

Če P.b. v celoti intraepitelijska → odlična prognoza

 

Če adenokarcinom, prognoza slaba, odvisna od stadija tumorja in statusa regionalnih bezgavk

 

Ploščatocelični karcinom

 

Predvsem bolezen postmenopavzalnih ♀

 

Srednja starost ~ 65 let

 

 15 % ♀ < 40 let

 

Lahko v anamnezi dolgotrajna predhodna prisotnost vulvarne intraepitelijske spremembe (lichen sclerosus, skvamozna hiperplazija ali VIN)

 

Večinoma asimptomatski

 

Simptomi: srbež, občutek mase

 

Manj pogosti simptomi: krvavitev, bolečina, dizurija, lokalna neprijetnost, eksudacija (možnost sekundarne infekcije), ogaben vonj

 

Mesto: labia majora in minora- 60%

 

Površinsko invazivni ploščatocelični karcinom

 

Globina: 1mm ali manj; Premer: 2cm ali manj

 

Makroskopsko pokaže kot:

 

Razjeda

 

Rdeča makula ali papula

 

Bel hiperkeratotični plak

 

Znotraj intraepitelijske neoplazije lahko rjav ali črn

 

Mikroskopske spremembe:

 

Invazija karakterizirana s posameznimi skvamoznimi celicami ali z nepravilnimi otočki skvamoznih celic v stromi

 

Močno eozinofilna citoplazma, prominentna jedra

 

Diskeratoza, keratinski biseri

 

Stromalna reakcija v dermisu nakazana s fibrozo in edemom

 

Zdravljenje:

 

 verjetnost metastaz v bezgavkah =0%

 

Široka lokalna ekscizija z ali brez ipsilateralne disekcije bezgavk

 

Globoki invazivni ploščatocelični karcinom

 

95% malignomov vulve,

 

3,5-8% karcinomov ženskega genitalnega trakta

 

Rizični faktorji: višja starost, število spolnih partnerjev, kajenje, imunodeficienca, condyloma acuminatum, genitalne granulomatozne bolezni

 

HPV (ponavadi 16), v 21% pri starejših♀ (~77 let), v 81 % pri mlajših ♀ (~50let)

 

1.Neoplazme pri starejših ♀ videz skvamoznega k., dobro diferenciran in močno keratiniziran

 

2.Tumorji pri mlajših ♀ bazaloidnega in warty tipa, slabše diferenciran

 

Makroskopsko:

 

Solitaren v 90%, večji kot 2cm pri min 60%

 

Začne kot induracija, napreduje v eksofitično ali papilomatozno maso ali endofitično razjedo

 

Mikroskopsko:

 

Tipičen karcinom skoraj vedno poroženeva

 

Skvamozni k. s tumorskimi celicami velikankami, ponavadi ne poroženeva

 

Vretenasto-celični skvamozni k.

 

Akantolitični s.k.

 

Širjenje tumorja:

 

1.Lokalno v sosednje strukture, vagino, uretro, v napredovalih stadijih celo na bazo mehurja, pelvične kosti in perirektalno tkivo

 

2.Limfatična embolizacija v regionalne ingvinalne in femoralne bezgavke

 

3.Hematogeno (pljuča, jetra, kosti)

 

Za prognozo pomembne:

 

a)Globina invazije v mm

 

b)Debelina tumorja v mm

 

c)Vpletenost ali ne vaskularnega prostora

 

d)Premer tumorja

 

Zdravljenje:

 

Če globinska invazija > 5mm in v 2.stadiju → radikalna vulvektomija z bilateralno površinsko ingvinalno-femoralno disekcijo bezgavk

 

Če so bezgavke pozitivne → postoperativna pelvična radioterapija

 

Večina površinskih tumorjev je 1.stadija → konzervativna operacija, široka lokalna ekscizija ali delna vulvektomija s površinsko disekcijo bezgavk

 

Bazalnocelični karcinom

 

 lokalno infiltrativen tumor

 

Zraste iz epidermisa ali lasnih foliklov

 

2-4% karcinomov vulve

 

Običajno na sprednjem delu labia majora starejših ♀

 

Makroskopsko:

 

Običajno čvrst, dobro omejen, granularen,  dvignjen ali ulceriran

 

Večinoma premera 2cm ali manj, gigantske oblike do 10cm

 

Mikroskopsko:

 

Tumorske celice relativno majhne s hiperkromatskimi jedri, viden tudi pleomrfizem

 

Celice grupirane v trabekularne tvorbe, s periferno palisadno urejenimi celicami

 

 otočki tumorja obkroženi s hialinizirano reaktivno stromo

 

Podtipi:

 

Adenoidni bazalno celični karcinom

 

Bazoskvamozni karcinom (celice z bolj eozinofilno citoplamo, jedrno razširitvijo in pleomorfizmom kažejo na skvamozni k.)

 

Sebacealni karcinom

 

Zdravljenje:

 

Lokalna ekscizija

 

Lokalna ponovitev v 20%

 

Redko vulvarni bazalnocelični karcinom metastazirav ingvinalne bezgavke

 

Maligni melanom

 

< 5% vulvarnih tumorjev, 2% melanomov pri♀

 

Vrh incidence: 6 ali 7 dekada; 1/3 ♀<50let

 

Procent preživetja < 32%

 

>60% smrtnost, če invazija >1mm

 

Prepoznamo: vulvarna masa, srbež, krvavitev

 

Lahko zraste iz benigne ali atipične pigmentirane spremembe

 

Klitoris, labia minora, labia majora

 

Makroskopske spremembe:

 

 rahlo dvignjena ali nodularna

 

Pigmenitirana ali nepigmentirana

 

Mikroskopske spremembe:

 

3 različni histopatološki tipi:

 

Površinsko razpršeni melanom (atipični melanociti znotraj epidermisa, nekateri v otočkih)

 

Nodularni melanom (visoko celularen tumor, pleomorfen, nekaj pigmenta)

 

Akralni lentiginozni melanom (vretenasto oblikovani melanociti,hiperkromatski, minimalna pagetoidna razširitev)

 

Zdravljenje:

 

Debelina 0,75mm ali manj → široka lokalna ekscizija z 2cm-varnostnim robom

 

Če debelejši → široka ekscizija do fascije ali delna oziroma popolna vulvektomija

 

Bilateralna ingvinalna limfadenektomija

 

Karcinom Bartolinijeve žleze

 

2-7% tumorjev vulve

 

~ 50 let, večina med 40-70 letom

 

Bilateralne Bartolinijeve žleze so velike vestibularne žleze na posterolateralnem delu vulve

 

Glavni vod ima skvamozni epitelij, ta proti koncu prehaja v prehodnocelični epitelij

 

Zelo raznoliki tumorji (lahko vzniknejo iz žleze ali voda)

 

40 % adenokarcinom

 

40 % ploščatocelični karcinom

 

15% adenoidno cistični karcinom

 

< 5% prehodnocelični karcinom

 

< 5% adenoskvamozni karcinom

 

Honanovi kriteriji:

 

1.Tumorji v pravilni anatomski legi

 

2.Leži globoko v labium majus

 

3.Koža nad njim intaktna

 

4.Nekaj vidnih normalnih žlez

 

Znaki in simptomi:

 

Vulvarna masa ali perinealna bolečina

 

Makroskopske značilnosti:

 

Tipično soliden, globoko infiltrativen, zaseda celotno žlezo (1-7cm v premeru)

 

Mikroskopske značilnosti:

 

-Adenokarcinom običajno nespecifičen, opisani so mucinozni in papilarni tipi

 

-Skvamozni k. enak mikr.izgled kot drugje

 

-Adenoidno-cističen karcinom- iz uniformnih, majhnih celic, oblikovanih v verigo in otočke s kribriformnim vzorcem

 

-Adenoskvamozni – mešanica skvamoznih celic (keratinska formacija), žlezne vsebujejo mucin

 

Zdravljenje:

 

Radikalna vulvektomija z bilateralno disekcijo dimeljskih in pelvičnih bezgavk

 

Postoperativno obsevanje vulve in bezgavk, zmanjšata možnost ponovitev

 

VAGINALNE ADENOZE

 

Pojav malih glandularnih mikrocističnih inkluzij v vaginalni sluznici

 

Premaligna sprememba

 

Možna transformacija v svetlocelični adenokarcinom

 

VAGINALNA INTRAEPITELIJSKA NEOPLAZIJA IN PLOŠČATOCELIČNI KARCINOM VAGINE

 

Izredno redke

 

po 60. letu

 

Verjetna povezava s HPV

 

VAGINALNI SVETLOCELIČNI ADENOKARCINOM

 

Večja pojavnost v adolescenci

 

Jemanaje stiletilbestrola pri materah med nosečnostjo

 

SARCOMA BOTRYOIDES

 

Zelo redek

 

Pri dojenčkih in otrocih mlajših od 5 let

 

Embrionalni rabdomiosarkom

 

Mehke polipoidne mase

 

SARCOMA BOTRYOIDES

 

SARCOMA BOTRYOIDES