Ustna vprašanja - prof. Kobal

1.CIN
2.medenicna vstava
3.povzrocitelji vnetij zenskih rodil, pelvicna vnetja
4.metode asistirane reprodukcije
5.preiskave pri sterilnem paru
6.miomi maternice
7.dojenje
8.primerjava med ucinkovitostjo kontracepcijskih metod