Ustna vprašanja - prof. Geršak

Način izprasevanja: vlečes listke na katerih je nekaj vprasanj, na vsa odgovarjas (vprasanja so nova)

1. rak MV in nosečnost
2. genitalna tuberkuloza
3. poporodna psihoza
4. hemolitična bolezen novorojenca
5. vstava, lega, polozaj, drza
6. be in ma tumorji vulve
7. kontracepcija mladoletnic
8. akutni abdomen v rodnem obdobju zenske

Izpit je bil super, priporočam izprasevalko.