Kolokvij pri vaji Nevrofiziološke meritve

Kolokviji pri vaji nevrofiziološke meritve:

1. verzija, pravilni rezultati:
1. c
2. d
3. e
4. a
5. c

1. Kaj NI del motorične enote?
a) mišično vlakno
b) akson alfa motoričnega nevrona
c) mišično vreteno
d) motorična ploščica
e) telo alfa motoričnega nevrona

2. Golgijev tetivni organ zaznava:
a) dolžino mišice
b) položaj sklepa
c) hitrost spremembe dolžine mišice
d) silo, ki se razvije v mišici
e) bolečinske dražljaje

3. Hitrost prevajanja po živci NI odvisna od:
a) razdalje med merilno in dražilno elektrodo (položajev postavitve)
b) debeline mielinske ovojnice aksonov
c) debeline aksonov
d) starosti
e) barve kože

4. Alfa ritem v EEG ima frekvenco:
a) 8 do 12 Hz
b) 13 do 30 Hz
c) 4 do 7 Hz
d) 1 do 3 Hz
e) 0 do 1 Hz

5. Pri zenični reakciji na osvetlitev NE velja:
a) senzor je mrežnica
b) aferentni krak teče po vidnem živcu
c) eferentni krak gre po obraznem živcu
d) pri osvetlitvi enega očesa se skrčita obe zenici
e) skrčenje zenice je posledica aktivacije parasimpatčnih vlaken

----------------------------------------------------------------------------------

2. verzija, (domnevno) pravilni rezultati:
1. d
2. c
3. c
4. e
5. d

1. Za igelno elektromiografijo je značilno:
a) v mirovanju vedno dobimo električno aktivnost
b) v mirovanju nikoli ne dobimo električne aktivnosti
c) signal je navadno enofazen
d) pri bolezni mišic dobimo praviloma manjše električne amplitude
e) pri bolezni nevronov dobimo praviloma manjše električne amplitude

2. Umaknitveni refleks:
a) na ipsilateralni strani pride do aktivacije ekstenzorjev
b) na kontralateralni strani pride do aktivacije fleksorjev
c) na ipsilateralni strani pride do inhibicije ekstenzorjev
d) na kontralat. strani pride do inhibicije ekstenzorjev
e) na ipsilat. strani pride do inhibicije fleksorjev

3. Zenična reakcija na osvetlitev:
a) simpatik oživčuje m. sphincter pupilae
b) refleksni center je v podaljšani hrbtenjači
c) osvetlitev povzroči povečano aktivnost v n. occulomotoriusu
d) osvetlitev povzroči razširjenje zenice na obeh straneh
e) parasimpatik ni udeležen v refleksu

4. Hitrost prevajanja po živcu NI odvisna od:
a) debeline aksonov
b) mieliniziranosti aksonov
c) dolžine aksonov
d) starosti preiskovanca
e) barve kože

5. Za alfa valovanje v EEG je značilno:
a) frekvenca je 4-7 Hz
b) nizke amplitude
c) med mentalno aktivnostjo je bolj izrazito v frontalnih predelih
d) izvor so kortikalni dipoli
e) je navadno patološko, kadar se pojavi med mirovanjem pri zaprtih očeh