Ustna vprašanja - prof. Starc

-difuzijska kapaciteta
-renin/angiotenzin/
-mali možgani (arhi,paleo,neocerebelum)
-Starlingov zakon (srce in kapilare!)
-Laplace-ov zakon
-NO v endotelnih celicah
-tiroksin
-rastni hormon