Ustna vprašanja - prof. Finderle

- pufrski sistemi (katerega je največ - proteinov, zakaj je bikarbonatni pufer tako dober - odprt sistem)
- učinki kortizola (vpliv na glukoneogenezo, imunski odgovor, vnetni odgovor, KVS, vezivno tkivo,..)
- regulacija inzulina (koncentracija glukoze v krvi, vpliv simpatika in parasimpatika)
- prag za izločanje glukoze (kaj to je, vrednost praga za glukozo)
- odvisnost pCO2 od alveolne ventilacije (graf (kaj je na x in y), vrednosti na grafu (alveolna ventilacija = 5L, pCO2 = 40 mmHg), kako se spremeni pCO2, če se alveolna ventilacija 2× poveča - pade na 20 mm Hg)
- ANP (kje se izloča, kako deluje, kakšen je tlak v atrijih)
- baroreceptorji (kako poteka prenos v možgane)