ustni izpit - prof. Finderle


pri nasi skupini je vprasal:
- podajnost pljuč (graf)
- starlingove sile v kapilarah (si lahko izberes ali sistemske ali ledvice)
- renin
- kortizol (metabolično delovanje)
- ravnotezni organ
- tubulni maksimum
- ap srčne muskulature
- fibrinoliza (kateri encim sprozi pretvorbo plazmina v plazminogen!)
- povrsinska napetost, surfaktant