Ustna vprašanja - prof. Finderle

bikarbonatni pufer, kisikov dolg, V/Q v pljucih, dinamicna kompresija bronhov,kako zaznavamo boleèino, teorija vrat (nociocepcija), AP vseh vrst misic ( trajanje, refraktarne dobe..) graf pCO2 od alveolne ventiilacije, nacini merjenja pCO2 v alveolih, razmerje FEV1 / FVC pri normalnem èloveku in boleznih, difuzijska kapaciteta o2