Ustna vprašanja - prof. Štrucl

Profesor je zelo prijazen, kaksenemu lapsusu se veèkrat nasmeji, ampak ne na nesramen naèin. Sprasuje veè kot manj po klasiènih vprasanjih, eno ali dve vprasanji, na koncu pa dobite toliko, kolikor ste pisali, tudi èe ustnega niste obvladali ali pa ste znali vse (dvorezen meè, torej...).

Nekaj vprasanj iz nase skupinice:
- Starlingov zakon (za srce, kapilare).
- nadzor pretoka v kapilarah
- alveolna ventilacija, nadzor, vpliv ravmo PCO2,PO2 ...
- placenta - hormoni, èasovna skala izloèanja

Priporoèam, da si preberete zbirko vprasanj od Petre, ki je napisana zares dobro in zavzema res tista najpogostejsa vprasanja pri profesorju.