Ustna vprašanja - doc. Finderle

- parcialni tlaki plinov v alveolih/krvi
- kako se razmerje parcialnih tlakov spremeni pri hiperventilaciji (+ zakaj je parcialni tlak vode vedno 47 mmHg)
- Pressure/Volume diagram delovne muskulaure srca + aktivna in pasivna krivulja
- klirens, ledvice
- kisikov dolg
- slow-response AP, AP SA in AV vozla na istem grafu
- pankreatični encimi
- regulacija krvnega tlaka in pretoka krvi (sistemski in lokalni)
- hemoglobin in prenos kisika po krvi