Ustna vprašanja - doc. Finderle

- difuzija
- faze hemostaze
- ADH
- Frank-Starlingov mehanizem
- komplianca pljuč
- miotatični refleks
- mirovni membranski potencial
- nadzor tubulne filtracije
- načini prenosa signalov po živcu
- dioptični aparat očesa

Pri njem ustni potekajo tako, da vsak povleče en listek - gor so tri vprašanja in potem sprašuje vsakega po vrsti.