Pisni izpit (7.6.2005)

Izpit 7.6.2005
Na hitro: izpit obsega 100 vprašanj, odgovori so dani za obkroževanje...naj te ne zanese da to naredi zadevo kaj bolj preprosto! Naši fiziologi so namreč razvili najbolj sofisticiran sistem testa na obkroževanje (pravilen je lahko samo en odgovor npr. »nobena trditev ne drži« ali katera izmed kombinacij ki ti jih podajo).
Zraven sem napisala pribljižne odgovore, ne vseh, niti NE nujno PRAVILNE! sori

1.katere snovi se ne morejo absorbirati brez facilitiranega prenosa: glu, gal, fru, aminok.
2.srčna, skeletna, gladka muskulatura  za katere velja: Ca se veže na troponin, Ca pride pretežno iz SR, Ca pride iz ECM, ima presledkovne stike
3.graf izmenjave ionov v slini ( Cl in HCO3 se izmnejujeta Na in K sta konst.)
4.reflexi: miotatični, sesalni akomodacija, zenični (poveži z: psy, sy, ne obstaja pri odraslih, monosinaptični, nič od tega)
5.KLASIKA: s prstom se dotaknemo nosu, katera vlakna se vzdražijo (alfa, Ia,Ib,gama..)
6.padec O2 povzroči: povišanje AP v preifernih, povišanje AP v centralnih, znižanje AP v perif., ....centralnih receptorjih
7.KLASIKA: kateri sistem je za dolgoročno uravnanvanje pO2 ( barocept, ledvice,ishemični centralni..)
8.KLAS.: kdaj se spremeni aktivnost v suplementarnem kortiksu (10 prstno tipkanje, prižgat stikalo, hoja, refleks)
9.kdaj se aktiv. motorične skorje spr. (tik pred gibom, hoja, refleksi)
10.astocit, oligodendroglia, satelitske, ependimske, švanove celice, mikroglia (poveži z: vzdrževanje snovi v ECM, hematoencef. Bariera, mielinizacija, fagocitoza, nič od tega)
11.česa iz EKG ne moremo razbrati: mehanične akt. ventriklov, ishemičnih sprem., velikosti ventriklov
12. ali lahko slišimo zvok pri 10 Db
13.hipotalamus, amigdala, Nu. Supraopticus, Broca (poveži: čustva, jeza, cirkadiarni ritem, senzor. govora, nič..)
14. posoda je pregrajena tako, da KCl ne more prehajati, lahko pa voda! V A delu je 100 mol KCl, v B pa 10.V A se poveča volumen, zniža se mu kocnentracija, naboj na membrani je (0, 60, 90, -60)
15. če je okvarjen primarni korteks ali je možna vsaj delna analiza slike
16.trditve o tiroksinu: izloča se ko je vnos hrane večji, kadar je višja temperatura, T3:T4=1:20...
17.kdaj se rasni hormon najbolj izloča: takoj po rojstvu, v otroštvu, v puberteti, v odraslosti
18.trditve za klirens inulina, PAH, glu in osmolarnega poveži: meri se v mosmol/min, meri se v ml/l, vedno enak GF, pri višjih konc se pribljižuje GF, lahko je 0 čeprav je prisoten v plazmi
19.v postabsorbtivni fazi ne prispeva h krvni glu: glikogen v mišicah, glikog. v jetrih, maščevje..)
20.vplivi na srednji cirkulacijski tlak: položaj telesa, MV, srčna frekvenca...
21.vplivi na pulzni tlak: UV, podajnost arterij...
22.kaj zavira izločanje rastnega hormona: poviš. glu., somatostatin..
23.kaj je z pljučnimi kapilarami med naporom: dilatacija+odpiranje novih= povečana difuzijska kapaciteta
24.kaj vpliva na hidrostatski tlak (P aferent.,...)
25. obvodi povzročijo:zmanj. oksigenac. pljučnih ven, zman. oksigen aorte, povečano oksigenac pljučnih arterij...
26.bazalni metabolizem je 6KJ/min, poraba O2 je
27.ventilacija mrtvega prostora je:150 ml, 900ml, 2000ml..; pri zvišani frekvenci se: poveča, zmanjša, nič
28.proksimalni tubul, zbiralce, ascendent del henlej. poveži: NaClK- črpalka, izosmolarna resorbcija, neselektivna resor.
29.česa ADH ne dela( znižuje krv. tlaka;...)
30.pri blokadi Na kanalov pri purkinjejevih celicah se: zniža amplituda, zniža strmina...)
31.na prevajanje v miokardu ne vpliva: debelina vlaken(),....
32.miotatični refleks, inverzni miotat., fleksorni (povezat z trditvami ala sproži ga bolečinski dražljaj..)
33.za golgijev organ je ustrezni dražljaj: raztegnitev/skrajšanje tetive/mišice (vse kombinacije)
34.en refleks: katera vlakna se vzdražijo (alfa, Ia,Ib, gama)
35.kaj velja za holecistokinin: zvišuje izloč.HCO3, zvišuje izloč. encimov iz pankr....
36.kaj vpliva na upor v žilah: viskoznost, tlak, pretok, radij...
37.viskoznost v kapilarah: pade Ht,...
38.bernulijeva enačba
39.na mioepitelijske celice v dojkah vpliva: oksitocin..
40.Laplace zakon v kapilarah
41.manj surfaktanta pomeni: večjo/manjšo podajnost, večjo/manjšo nevarnost edema (lahko da ne vpliva na edem)
42.zakaj pride so refraktarne dobe
43.kako izgubljamo toploto v termonevtralnem okolju (evaporacija, perspiracija, sevanje, kondukcija)
44.kaj je lusitropni učinek (učinek na relaksacijo srca)
45.kaj je značilno za aksonski transport (steklina, tetanus, regeneracija živca, proteinski neurotransm., VSE)
46.trditve o preloadu
47.kaj vpliva na moč kontrakcije...
48.denervacija srca povzroči (psy vzišanje frek.,...)
49. kaj če ni P vala na II odvodu QRS pa je norm. (P je pravokoten na II, AV blok...)
50.kdaj ne pride do bradikardije (pri večji polnitve srca,...)
51.aortni barocept refleks: zniž. frekvenco, lahko ustavi srce()
52.znižana konc. Hb na krivulji: vsebnost O2 v krvi v odv. od pO2, povzroči: znižanje platoja, premik v desno/ levo
53.kapaciteta krvi za vezavo kisika je odvisna od: konc. HB, topnosti O2 (),
54.trditve iz vaje k smo merl forsirane volumne pa pretoke pri izdihu...ala: pri norm. FRC je lahko FEV znižan
55.kreatin fosfat: je zaloga energije, se porablja pri anaerobnem metabolizmu,..
56.jakost na senzornih kanalih se kodira s: frekvenco AP,...
57.napaka v senzornem zaznavanju se ugotovi pri zračnem in pri kostnem prevajanju (drži)
58. spinotalamična proga: bolečina, zazn. temperature,
59.KLASIKA: glasbilo oddala 20 fonov koliko jih 10 000 glasbil (60)