Zbirka pisnih in ustnih vprašanj

Vprašanja ki so se pojavila na pisnem izpitu

1. Naštete so lastnosti mišičnega tkiva, kateremu(-im) tipu(-om) mišic pripadajo:
a. elekrtični impulzi se prevajajo preko stičnic
b. v njih lahko poteka anaerobni metabolizem
c. receptorska molekula je troponin
a)skeletna mišičnina
b)srčna mišičnina
c) gladka mišičnina
d) a+b
e)b+c
f)a+c
g)a+b+c

2.Imaš posodo, ki je predeljena z memebrano, ki prepušca vodo, topljenca pa ne, v razdelku A je v vodi raztopljenih 10 mmol/l KCl, v razdelku B pa 100 mmol/l.

2a.Kaj se zgodi s kolicino soli po nekaj casa v razdelku A
a) se ne spremeni
b) se poveca
c)se zmanjša
d)se nemerljivoo poveca
e)se nemerljivo zmanjša

2b.Kaj se zgodi s koncentracijo soli po nekaj casa v razdelku A
a) se ne spremeni
b) se poveca
c)se zmanjša
d)se nemerljivoo poveca
e)se nemerljivo zmanjša

3.Kakšen membranski potencial se ustvari preko membrane zaradi razlike v koncentraciji
a), b), c), d)-naštete vrednosti v mV
e) membranski potencial v tem preimeru ni definiran

4. S cim izgubljamo najvec toplote ko se nahajamo v termonevtralnem okolju
a) kondukcija b)konvekcija c)evapotacja d)transpiracija e)radiacija

5. Koliko znaša ventilacija mrtvega prostora
T1)150ml/min T2)300ml/min T3)900ml/min T4)1500mlo/min T5)2000ml/min
In kako vpliva na to povecana frekvenca dihanja, ce se pri tem pljucna ventilacija ne spremeni.
a) se ne spremeni b)se poveca c)se zmanjša

6. 1 glasilo oddaja zvok z glasnostjo 20 fonov, koliko znaša glasnost 10000 takih glasil
a)24 fonov b)40 fonov c)60fonov d)90fonov e)120fonov f)200fonov

7. Kaj velja ce stisnemo atreriolo aferens ledvicah

8. Kaj je vzrok da ne vidimo vala P na EKGju

9. Kam se premakne plato na grafu (kapacitivne lastnosti krvi za O2) ce se zmanjša konc. hemoglobina

10.Vloga posameznih tipov celic v živcevju:
a)Tvorba krvne bariere
b)Izolacija živcnega vlakna
c)Fagocitna aktivnost
d)nic od naštetega
e)Prehrana živcnih celic
f) c+e
g) a+e
h)b+c

a. Astrociti
b.Mikroglija
c.Satelitske celice
d.Schwanove celice
e.Oligodendrociti

11. Kaj je luzitropni ucinek pri srcni mišici

12. Kaj povžroca holecistokinin

13. Kaj vpliva na kontrakcijo mioepitelijskih celic mlecne žleze


VPRAŠANJA - ustni - FIZIOLOGIJA

USTNA VPRAŠANJA – prof. ŠTRUCL -

1. Vloga Hb pri prenosu CO2(hotel je tudi vedeti vlogo Hb kot pufra!)
2. Bazalni metabolizem
3. Kortikospinalna proga

1. Akcijski potencial
2. Uravnavanje pretoka krvi skozi tkiva
3. Funkcije aldosterona

1. Nacini regulacije glukoze
2. Frontalni lobus možgan
3. Osnovne povezave motoricnih funkcij
4. Difuzijska kapaciteta pljuc

1. Nadzor dihanja
2. Vonj in okus
3. Membranski potencial

1. rastni hormon
2. insulin (vse)
3. surfaktant, podajnost, povrsinska napetost, laplace-ov zakon v alveolih,...
4. srcna zanka (aktivna, pasivna krivulja, kako vpliva symp,..)

1. Nadzorni sistemi v telesu (nadzor tlaka)
2. Vzdražnost živca – preprosto
3. Termoregulacija (kondukcija, konvekcija, evaporacija, sevanje oz. radiacia)


USTNA VPRAŠANJA – prof. STARC -
1. clirens (definicija, merjenje, glukoza)
2. reaktivna in aktivna hiperemija
3. difuzijska kapaciteta pljuc (merjenje, s katerim plinom)
4. enterogastricni, gastroentericni refleks
5. glukokortikoidi, mineralokortikoidi
6. mali možgani
7. Frank-Starlingovi mehanizmi
8. podajnost pljuc (grafi)
9. vpliv hormonov na termolizo
10. akomodacija
11. vpliv angiotenzina
12. viskoznost
13. modulacija bolecine
14. parathormon
15. odvisnost pCO2 od ventilacije
16. regulacija telesne temperature
17. instazmus
18. kortizol
19. vestibularni organ
20. periferni, centralni vid
21. homeometricna regulacija / heterometricna regulacija
22. izlocanje secnine
23. fiziologija bolecine + modulacija
24. delavniki utripnega volumna
25. EKG
26. inhibicija v CŽŠ
27. ekscitacija in vplivna eksitacija
28. inzulin
29. CŽS - vpliv na srce
30. osmolarnost in uravnavanje
31. senzoricni sistem
32. kalorimetrija - direktna, indirektna
33. regulacija koncentracije Na v nadledvicnih tubulih
34. homeostaza
35. spomin
36. gladka mišica
37. prenos CO2
38. mehanoreceptorji
39. sredica nadledvicne žleze
40. dinamika gibanja tekocin v kapilarah
41. pCO2 v arterijski krvi
42. hipotalamus in hipofiza
43. kapaciteta venskega sistema (tlak, venski pretok, NVS)
44. izlocanje protona skozi ledvice
45. regulacija spolnih hormonov
46. merjenje difuzijske kapacitete
47. spontana tvorba AP v srcu
48. eksokrina funkcija pankreasa
49. ledvicni pretok
50. mrtvi V, merjenje
51. šcitnicni hormoni
52. Dejavniki CO
53. [Na+] v ledvic.tubulih
54. hemodinamika v kapilarah
55. izlocanje H+ skozi ledvice
56. Regulacija spolnih hormonov
57. merjenje difuz. Kapacitete
58. spontana tvorba AP v srcu
59. eksokrina funkcija pankreasa
60. Glukokortikoidi
61. mrtvi volumen
62. šcitnicni hormoni
63. vpliv hormonov na termolizo
64. aktivna / reaktivna hiperemija
65. starlingov zakon vs laplaceov zakon v srcu (definicija, primerjava – razlaga kompenzacije)
66. sluh (fon, decibel)
67. spinalni refleksi
68. tiroksin
69. rastni hormon
70. NO v endotelnih celicah
71. nistagmus
72. stresni hormoni (adrenalin,...)
73. pulzni tlak
74. osnovni principi (enacbe, kar je predaval na zacetku leta)


USTNA VPRAŠANJA – prof. CANKAR -
- Akcijski potencial
- Podajnost prsnega koša in pljuč (graf)
- Proprioceptorji (ne da miru ce ne znaš vseh tipv in funkcij vlaken ki so kakorkoli povezana s tem: I,II, Aa, Agama …)
- Prebava mašcob
- Hormoni šcitnice
- pV diagrav
- Regulacija art. tlakaUSTNA VPRAŠANJA – prof. FINDERLE -

1. motoricna enota
2. vestibularni organ
3. mišicna crpalka + opisat kaj se zgodi v venah v nogah, ko nenadoma vstaneš
4. hierarhija srcnega prevodnega sistema
5. lokalna regulacija pretoka skozi tkiva
6. inevacija žil (pomembno je, da ni parasimpatika, razen pri žilah okoli spolnih organov)
7. kisikov dolg
8. klirens proste vode
9. reabsorbcija glukoze
10. ADH + receptorji za tlak (aortni lok, karotide - high pressure system + desni atrij, pljucna arterija - low pressure system)
11. vidne cutnice
12. EKG
13. hormoni hipofize (adeno, nevro, kako pridejo hormoni nevrohipofize iz hipotalamusa do hipofize - aksonski transport)