Pisni izpit (23.9.2004)

Pisni izpit 23.9.2004

(vsa vprašanja so iz Levyja)

- respiratorna sinusna aritmija, vpliv sy in psy
- kaj vpliva, da se srčna frekvenca poveča (izberi: večji naklon repolarizacije, višji prag, večji naklon depolarizacije, amplituda AP)
- PTH (vpliv na plazemsko koncentracijo P, aktivacija sinteze kalcitriola)
- enterokinaza/enteropeptidaza (izberi: aktivacija tripsinogena, tripsina, aktivacija himotripsinogena)
- kortizol (pravilno: inhibira makrofage, zmanjša vsebnost veziva, poveča resorpcijo kosti)
- za absorpcijo katerih substanc so potrebni miceli
- katera snov za reabsorpcijo v intestinumu ne potrebuje natrijevega kotransporta (izberi: vitamin C, žolčne kisline, aminokisline, glukoza..)
- kaj se zgodi v kapilarah (izberi: viskoznost krvi naraste, hitrost krvi pade, naraste hematokrit,...)
- na kaj se odzivajo primarni, sekundarni receptorji mišičnega vretena, Golgijev organ (izberi: na amplitudo raztega mišice, na hitrost raztega mišice, na kontrakcijo mišice, kombinacija, nič od tega)
- kaj vpliva na srednji cirkulacijski tlak
- poveži archi, spino, cerebrocerebellum, paleocerebellum z nuclei dentates, nu.vestibulares, nadzor distalnih mišic udov, premiki oči
- vloga ependimskih celic, mikroglije, astrocitov, oligodendrocitov, Schwannovih celic
- kaj se zgodi, če prerežemo desno spinotalamično progo
- katere so distalne, katere medialne proge: kortikobulbarna, kortikospinalna lateralna, rubrospinalna
- pri kateri dejavnosti se vklopi tudi suplementarni korteks (izberi: deseprstno tipkanje, zgib roke, vklop stikala)
- naloga: podana frekvenca, MV, V02, p sistolni itd med mirovanjem in vadbo (kaj se zgodi z utripnim volumnom, srednjim arterijskim tlakom, iztisnim deležem, perfuzijskim tlakom)
- kaj se zgodi s krivuljo vsebnosti 02 v krvi, če koncentracija Hb pade
- kaj se zgodi, če se podajnost pljuč poveča (ali se FRK in delo dihalni mišic pri vdihu zvečata, zmanjšata)
- naloga: Posm=300mosm/l, plazemska koncentracija Na je 140mosm/l, dve tretjini Na se reabsorbira v proximalnem tubulu; če je natrijevo tubulno breme 20mosm/l, kolikšen je klirens inulina; kakšen je masni pretok v tubulu; kakšna je osmolarnost na koncu proximalnega tubula
- graf MV (krivulje normalna, za vazokonstrikcijo, vazodilatacijo) in venskega priliva (krivulje normalna, stimulacija sy, inhibicija sy) v odvisnosti od p centralnih ven, označena sečišča krivulj z a, b, c, d, e in ravnotežna točka: na katero točko se premaknemo pri večjem vazotonusu, vazokonstrikciji arterij, večji polnitvi srca
- ali je QRS negativen pri avL in srčni osi +60stopinj
- razmerje prevodnosti za Na in K v eni celici je 0,001, v drugi 0,01, kakšen je elektrokemijski potencial prve glede na drugo celico
- če dve zaporedno vezani cevi vežemo še z eno vzporedno, vse tri cevi imajo enak upor, kaj se zgodi s pretokom
- kakšna je poraba kisika, če poznam izdihan CO2 (ni enaka, izračunaj iz RQ)
- s katerim mehanizmom oddajamo največ toplote pri temperaturi termonevtralnosti okolja
- v katerem območju delujejo toplotni receptorji (območje med 30 in 50 stopinj, vrh pri 45)
- kaj vpliva na znojnice, da izločajo bolj hipotoničen znoj (sy, aldosteron, ali oboje)
- v katerih celicah očesa se dogaja transdukcija
- kdaj se izloča glukagon (izberi: nizka koncentracija glukoze, visoka koncentracija inzulina, oboje), vpliv sy, psy na izločanje
- kateri hormon ni povečan v drugi polovici nosečnosti
- ali velja tubulni maksimum za reabsorpcijo natrija v Na/H kontransportu v prox.tubulu
- vazokonstrikcija arteriole efferens
- reabsorpcija uree v ledvicah
- eritrocit iz raztopine 300 mosm NaCl prestavimo v raztopino z 300mosm NaCl in 75mosm uree; kaj se zgodi z eritrocitom (ali se volumen poveča zmanjša, ali urea difundira v eritrocit)
- zakaj se krivulja izločanja PAH pri višjih plazemskih koncentracijah PAH približuje krivulji GF
- kateri hormon inhibira praznenje želodca
- kateri je kratkoročni reflex za uravnavanje krvnega tlaka (izberi: renalni baroreceptorski, arterijski presosenzorski, Hering – Breuerjev reflex...)
- kaj velja, če se P val pojavlja na EKG-ju z drugo frekvenco kot QRS val (izberi: blok prevajanja do AV vozla, ektopični pacemakerji, oboje)