Pisni izpit (6.9.2004)

Pisni izpit 6.9.2004
(glej še vprašanja iz junijskih testov)

- kaj se zgodi, če se p02 poveča od 100mmHg na 1000mmHg (izberi od: 2krat se p02 ne poveča, krivulja saturacije gre v desno, drugi vplivi saturacij, zmanjšana koncentracija CO2 karbamata)
- kdaj ne pride do refleksne bradikardije (izberi: če dražimo žrelo, sluhovod oblijemo z mrzlo vodo, masaža karotidnih sinusov, bolečinsko draženje zrkel, večja polnitev atrijev)
- Bernoullijeva enačba
- reaktivna hiperemija
- lusitropni učinek na srčno frekvenco
- tubuloglomerulno ravnotežje
- ekstrasistola
- vloga enterokinaze/enteropeptidaze
- ali AP srčne mišise traja približno toliko kot refraktarna doba
- vestibulookularni reflex v breztežnostnem stanju
- česa ne vidimo na EKG –ju (mehanske aktivnosti prekatov)
- prebava – hormoni za motiliteto gasterja
- trajanje zgiba mišice traja kot...
- refraktarna doba sledi AP zaradi...
- na kaj ne vpliva upornost prekapilarnih žil (p02, difuzija, površina kapilar...)
- kakšen je pretok skozi kolabirajoče žile
- Laplaceov zakon
- vpliv na srednji arterijski tlak
- k čemu vodi večji upor v dihalni poti
- kje ima surfaktant maximalni učinek (velika, srednja, manjša pljuča, izdih, vdih)
- naloga: podana poraba 02, kakšna je intenziteta presnove
- zakaj je sežigna vrednost beljakovin večja od presnovne vrednosti
- kaj povzroči ponavljajoče draženje sinapse (izberi: tetanično ojačanje, postetanično ojačanje, posttetanična depresija, časovna facilitacija)
- kateri ni nevrosekretorni hormon (SIH, prolaktin, adrenalin, nobeden od teh)
- ali lahko visoke frekvence lokaliziramo glede na razliko levo – desno uho
- kaj velja za kreatin fosfat, PTH, rastni hormon
- kakšna je sprememba frekvence v vlaknih alfa fleksorjev, gama fleksorjev, Golgijevem organu, mišičnem vretenu po raztegu mišice
- naloga: ventilacija mrtvega prostora in rezidualni volumen, na respiratorju je 10vpihov/min; kakšen je dihalni volumen, če hočemo dobiti tako in tako ventilacijo
- vzporedna, zaporedna vezava cevi in pretok