Pisni izpit (jun 2004)

Se jaz dodajam nekaj vprasanj iz pisnega testa fizije od 21.06.2004 Upam, da bodo komu le koristila, ce ne vsaj malo razsvetlila

1. nikotinski in adrenergicni receptorji
2. ledvice: izracun GF, PPL, MV srca, V-urina (podano je:Ht,FF,20MV,a-vDO2, poraba kisika)
3. podajnost pljuc in prsnega kosa
4. podajnost arterijskega sistema (starost...)
5. kaj se dogaja oz.kaksna je napaka oci, ce je blizisce 5cm in akomod. + 12 D
6. ce ima eno glasbilo glasnost 20 fonov, koliko je potem glasnost 10.000 takih glasbil
7. klirens vode
8. kateri tipi senzoricnih in motoricnih nevronov delujejo pri zavestnem premiku roke –dotik na nos
9. vloga mozganskih sredisc: dentatus, subst.nigra, hipokampus,suprahiazmaticus,supraoptikus
10. purkinijeva celica
10. kako deluje PSY na pluca v mirovanju: vasokostrikcija zil, bronhijev,
vasodilatacija zil, bronhijev
11. membranski potencial pri prepustnosti membrane le za K ion oz. Koliksen je
membranski potencial ko je ta K v ravnotezju
12. vloga cutnice, bipolarke, ggl.celice, horizontalke
13. kaj se dogaja z eritrocitom pri dodajanju izotonicne raztopine
14. kaj se dogaja z ECT: ICT pri dodatku hipertonicne raztopine NaCl
15. kaj izloca parietalna celica poleg HCl (intrinzicni faktor)
16. kaj dela ACTH
17. kaj se dogaja s Ca, vit.D3... ob PTH
18. kdo nosi najmanj holesterola od navedenih VLDL, LDL,IDL,HDL
19. miceliji sluzijo za transport ......holesterola
20. katera snov ne potrebuje Na-kotransport za prehod preko luminalne membrane
21. katera od navedenih snovi gre cez bazolateralno membrano s facilitirano difuzijo
22. kaj poveca gastricno motiliteto
23. trditve o enterokinazi
24. MV=5l/min, A-V o2=250 ml O2/min.,a.radialis ima vsebnost 0,2mlO2/l krvi, koliksna bo vsebnost O2/l krvi v pljucnih venah
25. ce 2 enako debeli cevki povezemo zaporedno z nekim vmesnim uporom, kaj se zgodi s hitrostjo pri ohranjanju konstantnega pretoka, ce upor 2x povecamo, ce dodamo se tretjo cev...
26. od cesa je odvisen srednji arterijski tlak
27. hitrost krcenja misice glede na obramanitev
28. razne trditve o glukagonu
29. ucinki rastnega hormona
30. ena oseba ima koncentr.Hb 75g/l krvi, druga pa ima 150g Hb/l krvi in ima 50 nasicenost tega Hb s CO. Katera oseba ima vecjo saturacijo, nasicenost...
31. refleksi: zenicni, sesalni, miotaticni,adapterski
32. umaknitveni refleks- kaj se dogaja in kateri trakt ga omogoca
33. diagram p/V srca
34. srcna zanka,opis ustreznih dogajanj z danimi tockami na zanki
35. kaj se zgodi pri drazenju motoricnega korteksa
36. katere celice v prenosu inf. «vida» omogocajo lateralno inhibicijo
37. kdaj se motoricni korteks aktivira (navedene imas razne gibe)
38. v katerem temperaturnem obmocju delujejo toplotni receptorji in kje imajo svoj vrh
39. s katerim mehanizmom je najvecje izlocanje toplote pri termonevtralnosti okolja
40. pri pospesenem znojenju se izloci vec NaCl- zakaj
41. ce je transtorakalni tlak enak 0, pri mirnem dihanju v mirujocem sproscenem stanju, katere misice omogocajo izdih
42. dolgorocno uravnavan pretok skozi levo in desno srce omogoca (kaj:Sy,Psy,baroreceptorski reflex,nizkotlacni R)
43. kateri tlaki povzrocijo baroreceptorski refleks
44. kako delujejo gladke misice prebavil
45. klirensi PAH, Glc,Inulina
46. kaj se zgodi pri odpovedi sluha s prevajanjem po kosti in zraku
47. ali je se kaksna zaznava «vida» po okvari vidnega korteksa
48. ali slisimo frekvenco 50 Hz
49. srcni vektor je +150 stopinj, kaj je narobe, oz. Kateri odvod je negativen-pozitiven
50. kateri hormon ne izloca nosecnica vec povecano v drugi polovici nosecnosti
51. kako deluje kortizol
52. ce zauzijemo normalen mesan obrok in je poraba kisika 400 ml, koliksen je izlocen CO2
53. kaj poveca izlocanje glukagona
54. od cesa ja odvisna vsebnost kisika v arterijski krvi pri cloveku z normalnimi pljuci (pO2)in Hb
55. polnjenost v diastoli, kaj nanjo vpliva
56. kaj povzroca membranski potencial
57. pri resorbciji katere snovi v dvanajstniku ni potreben ATP
58. kateri ioni potujejo pri pocasni depolarizaciji v srcu pri akcijskem potencialu
59. ali AV vozel vpliva na SA vozel
60. katere misice sodelujejo pri forsiranem izdihu